Artist: 
Search: 
Galena - Опасен За Жени (Remix) (feat. DJ Jivko Mix & DjJBoko) lyrics (Chinese translation). | 1... 2... 3... 4...
, София... Пловдив... Варна... Бургас......
04:04
Reddit

Galena - Опасен За Жени (Remix) (feat. DJ Jivko Mix & DjJBoko) (Chinese translation) lyrics

BG: 1... 2... 3... 4...
ZH: 1,2......3,4......

BG: София... Пловдив... Варна... Бургас... Търново...
ZH: 索非亚......普罗夫迪夫。瓦尔纳。布尔加斯。尔诺沃。

BG: Става ли, вдигаш ли градуса на всички,
ZH: 好,你知道,所有程度的

BG: става ти, става ми малко неприлчно
ZH: 它获取我有点 mightfind 这个有点怪

BG: луда съм, твоя съм, ти така си мислиш, само
ZH: 我疯了,我是你的你以为只是

BG: аз и ти на четири очи сами.
ZH: 你和我四眼孤独。

BG: Пристрасти ги видя ли, какво им правиш
ZH: 你看到他们上钩他们在做

BG: даже без да са пили ги получаваш,
ZH: 甚至不喝的情况下您会收到他们,

BG: да мисля бързо, бягам или оставам.
ZH: 思维敏捷,运行或停留。

BG: Палавите студентки ги правиш луди
ZH: 顽皮的学生做疯狂

BG: и те бройкат отчаяни съпруги,
ZH: 和他们很臭的眼睛绝望的主妇

BG: опасен за жени, опасно близо си,
ZH: 对于妇女,危险地附近的危险

BG: коя ще прелъстиш.
ZH: 谁会勾引。

BG: Става ли, вдигаш ли градуса на всички,
ZH: 好,你知道,所有程度的

BG: става ти, става ми малко неприлчно
ZH: 它获取我有点 mightfind 这个有点怪

BG: луда съм, твоя съм ти така си мислиш, само
ZH: 我疯了,我是你的你只

BG: аз и ти на четири очи сами.
ZH: 你和我四眼孤独。

BG: Свбодните са ти скучни, избираш чужди
ZH: Svbodnite 都是你无聊,选择外国

BG: добри момичета не, не са ти нужни
ZH: 好女孩不要,你不需要

BG: не се подвеждай, не съм само изглеждам.
ZH: 别被骗了,不只是看看。

BG: Палавите студентки ги правиш луди
ZH: 顽皮的学生做疯狂

BG: и те бройкат отчаяни съпруги,
ZH: 和他们很臭的眼睛绝望的主妇

BG: опасен за жени, опасно близо си,
ZH: 对于妇女,危险地附近的危险,

BG: коя ще прелъстиш.
ZH: 谁会勾引。

BG: Става ли, вдигаш ли градуса на всички,
ZH: 好,你知道,所有程度的

BG: става ти, става ми малко неприлчно
ZH: 它获取我有点 mightfind 这个有点怪

BG: луда съм, твоя съм ти така си мислиш, само
ZH: 我疯了,我是你的你只

BG: аз и ти на четири очи сами.3
ZH: 你和我一对一单 3。

BG: Става ли, вдигаш ли...
ZH: 好吧,回答我。

BG: става ти, става ми...
ZH: 它获取我。

BG: луда съм, твоя съм ти така си мислиш, само
ZH: 我疯了,我是你的你只

BG: аз и ти на четири очи сами...
ZH: 你和我一对一。