Artist: 
Search: 
Galena - За Последно lyrics (English translation). | Знам, че не е редно, но за последно
, оставям се изцяло в...
04:09
video played 933 times
added 8 years ago
Reddit

Galena - За Последно (English translation) lyrics

BG: Знам, че не е редно, но за последно
EN: I know it's wrong, but the last time

BG: оставям се изцяло в твоите ръце
EN: I put myself entirely in your hands

BG: Какво ми става? Губя представа.
EN: What is wrong with me? Lose the idea.

BG: Пак се връщам към онова. /X2
EN: Again going back to that. /X2

BG: Не знаеш как избягах и бягах от тебе
EN: Don't know how I ran, and I ran to you

BG: от времето за грешки отново крадеме.
EN: by the time errors do was hustling again.

BG: Телата пак пулсират, не искам да спират,
EN: The bodies pulsate again, I don't want to stop,

BG: а на сутринта край на лудостта.
EN: the edge of madness.

BG: Не знаеш как избягах и бягах от тебе
EN: Don't know how I ran, and I ran to you

BG: от времето за грешки отново крадеме.
EN: by the time errors do was hustling again.

BG: Телата пак пулсират, не искам да спират,
EN: The bodies pulsate again, I don't want to stop,

BG: а на сутринта себе си виня.
EN: and in the morning, I blame myself.

BG: Защо се страхувам отново да рискувам?
EN: Why be afraid to take a chance again?

BG: Защо ме караш да треперя цялата?
EN: Why are you making me shiver all?

BG: Какво ти става? Какво да правя?
EN: What's wrong with you? What should I do?

BG: Твърдо късно е да спа....
EN: Hard late to Spa.

BG: Не знаеш как избягах и бягах от тебе
EN: Don't know how I ran, and I ran to you

BG: от времето за грешки отново крадеме.
EN: by the time errors do was hustling again.

BG: Телата пак пулсират, не искам да спират,
EN: The bodies pulsate again, I don't want to stop,

BG: а на сутринта край на лудостта.
EN: the edge of madness.

BG: Не знаеш как избягах и бягах от тебе
EN: Don't know how I ran, and I ran to you

BG: от времето за грешки отново крадеме.
EN: by the time errors do was hustling again.

BG: Телата пак пулсират, не искам да спират,
EN: The bodies againpumping, I don't want to stop,

BG: а на сутринта себе си виня.
EN: and in the morning, I blame myself.

BG: Не знаеш избягах...и бягах...и бягах..
EN: You don't know ran ...and I ran.and I ran.

BG: Не знаеш как избягах и бягах от тебе
EN: Don't know how I ran, and I ran to you

BG: от времето за грешки отново крадеме.
EN: by the time errors do was hustling again.

BG: Телата пак пулсират, не искам да спират,
EN: The bodies pulsate again, I don't want to stop,

BG: а на сутринта край на лудостта.
EN: the edge of madness.

BG: Не знаеш как избягах и бягах от тебе
EN: Don't know how I ran, and I ran to you

BG: от времето за грешки отново крадеме.
EN: by the time errors do was hustling again.

BG: Телата пак пулсират, не искам да спират,
EN: The bodies pulsate again, I don't want to stop,

BG: а на сутринта себе си виня.
EN: and in the morning, I blame myself.