Artist: 
Search: 
Galena - Да Ти Го Дам Ли lyrics (Japanese translation). | Искаш ли една или много .. !
, Искаш ли ела няма да ми...
03:48
video played 1,424 times
added 7 years ago
Reddit

Galena - Да Ти Го Дам Ли (Japanese translation) lyrics

BG: Искаш ли една или много .. !
JA: あなたは、1 つまたは多くをしたいです。!

BG: Искаш ли ела няма да ми смогнеш ...
JA: あなたの場合は、私の smogneš が来ることはありません.

BG: Искаш ли да си с първата, втората, третата ..
JA: あなたは、最初、2 番目と 3 番目に固執したい.

BG: Втората, с първата да бъдеш .. !!
JA: 秒は、最初に。!!

BG: Искаш ли сега да съм първа ..
JA: 今は、最初にしたいです。

BG: Искаш ли ела, но не чакай друга ...
JA: あなたは来て、したいが、別の待機しないでください.

BG: Искаш ли да си с първата, втората, третата ..
JA: あなたは、最初、2 番目と 3 番目に固執したい.

BG: Втората, с първата да бъдеш .. !!
JA: 秒は、最初に。!!

BG: Искаш ли нещо да ми кажеш ..
JA: あなたは何か教えてほしい。

BG: Или да вземеш да ми го покажеш ..
JA: またはそれを見るに私を取る。

BG: Искаш ли нещо, за да загрееш ...
JA: あなたは zagreeš に何かをしたい。

BG: Искаш ли го твърдо .. с тебе да съм първа ..
JA: 固体たきます。汝と私は初めてです。

BG: Припев:
JA: コーラス:

BG: Да ти го дам ли .. Да ти го дам ли ...
JA: あなたにそれをすることができます。あなたにそれをすることができます。

BG: Сърцето си на части да ти дам ли ...
JA: Li を与えるために部品の中心。

BG: Да ти го дам ли ... Аз да ти го дам ли..!
JA: あなたにそれをすることができます。私はそれのように与える... !

BG: Да се стопи в устните ти там ли ..!! x2
JA: あなたの唇があなたを溶かす..!x 2

BG: Искаш ли една или още ...
JA: あなたは、1 つまたは複数をしたい.

BG: Искаш ли ела, първо да започнем..
JA: あなたは来て、最初の起動します。

BG: Избери си от първата, втората, третата
JA: 最初から 2 番目、3 番目の選択します。

BG: втората, с първата да бъдеш ...
JA: 秒は、最初に.

BG: Аз ли първа съм тази вечер..
JA: その夜、最初です。

BG: ако с тебе съм други няма вече..!!
JA: あなたは、もはや他を持っている場合だ !

BG: Избери си от първата, втората, третата ...
JA: 最初から 2 番目を選択、第三.

BG: втората, ПЪРВАТА Е СУПЕР ...!!
JA: 2 番目の最初のスーパーです..!。

BG: Искаш ли нещо да ми кажеш ..
JA: あなたは何か教えてほしい。

BG: Или да вземеш да ми го покажеш ..
JA: またはそれを見るに私を取る。

BG: Искаш ли нещо, за да загрееш ...
JA: あなたは zagreeš に何かをしたい。

BG: Искаш ли го твърдо .. с тебе да съм първа ..
JA: 固体たきます。汝と私は初めてです。

BG: Припев:
JA: コーラス:

BG: Да ти го дам ли .. Да ти го дам ли ...
JA: あなたにそれをすることができます。あなたにそれをすることができます。

BG: Сърцето си на части да ти дам ли ...
JA: Li を与えるために部品の中心。

BG: Да ти го дам ли ... Аз да ти го дам ли..!
JA: あなたにそれをすることができます。私はそれのように与える... !

BG: Да се стопи в устните ти там ли ..!! x2
JA: あなたの唇があなたを溶かす..!x 2

BG: Искаш ли нещо да ми кажеш ..
JA: あなたは何か教えてほしい。

BG: Или да вземеш да ми го покажеш ..
JA: またはそれを見るに私を取る。

BG: Искаш ли нещо, за да загрееш .. !!
JA: あなたは zagreeš に何かをしたい。!!

BG: Искаш ли го твърдо .. с тебе да съм първа ...
JA: 固体たきます。thee に私は最初.

BG: Да ти го дам ли дам ли дам ли дам ли .. !!
JA: それはあなたを与えるを与えることができるあなたを与えるを与える.!!

BG: Да ти го дам ли дам ли дам ли дам ли ...
JA: それはあなたを与えるを与えることができるあなたを与えるを与える.

BG: Припев:
JA: コーラス:

BG: Да ти го дам ли .. Да ти го дам ли ..
JA: あなたにそれをすることができます。あなたにそれをすることができます。

BG: Сърцето си на части да ти дам ли ..
JA: あなたを与えるために部品の中心は.

BG: Да ти го дам ли ... Аз да ти го дам ли..!!
JA: あなたにそれをすることができます。お渡しあなただ !

BG: Да се стопи в устните ти там ли ..!! x2
JA: あなたの唇があなたを溶かす..!x 2