Artist: 
Search: 
Gala - Freed From Desire lyrics (Bulgarian translation). | My love has got no money He's got his strong beliefs
, My love has got no power He's got his strong...
03:32
video played 1,186 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Gala - Freed From Desire (Bulgarian translation) lyrics

EN: My love has got no money He's got his strong beliefs
BG: Любовта ми е имам няма пари, той има си силни убеждения

EN: My love has got no power He's got his strong beliefs
BG: Моята любов има никаква власт, той има си силни убеждения

EN: My love has got no fame He's got his strong beliefs
BG: Моята любов е ли без слава, той има си силни убеждения

EN: My love has got no money He's got his strong beliefs
BG: Любовта ми е имам няма пари, той има си силни убеждения

EN: Want more and more
BG: Искате повече

EN: People just want more and more
BG: Хората просто искат все повече и повече

EN: Freedom and love
BG: Свобода и любов

EN: What he's looking for
BG: Това, което той търси

EN: Want more and more
BG: Искате повече

EN: People just want more and more
BG: Хората просто искат все повече и повече

EN: Freedom and love
BG: Свобода и любов

EN: What he's looking for
BG: Това, което той търси

EN: Freed from desire Mind and senses purified
BG: Освободен от желанието, ум и сетива пречиства

EN: Freed from desire Mind and senses purified
BG: Освободен от желанието, ум и сетива пречиства

EN: Freed from desire Mind and senses purified
BG: Освободен от желанието, ум и сетива пречиства

EN: Freed from desire
BG: Освободен от желанието

EN: Nanana...
BG: Nanana...

EN: My love has got no money He's got his strong beliefs
BG: Любовта ми е имам няма пари, той има си силни убеждения

EN: My love has got no power He's got his strong beliefs
BG: Моята любов има никаква власт, той има си силни убеждения

EN: My love has got no fame He's got his strong beliefs
BG: Моята любов е ли без слава, той има си силни убеждения

EN: My love has got no money He's got his strong beliefs
BG: Любовта ми е имам няма пари, той има си силни убеждения

EN: Want more and more
BG: Искате повече

EN: People just want more and more
BG: Хората просто искат все повече и повече

EN: Freedom and love
BG: Свобода и любов

EN: What he's looking for
BG: Това, което той търси

EN: Want more and more
BG: Искате повече

EN: People just want more and more
BG: Хората просто искат все повече и повече

EN: Freedom and love
BG: Свобода и любов

EN: What he's looking for
BG: Това, което той търси

EN: Freed from desire Mind and senses purified
BG: Освободен от желанието, ум и сетива пречиства

EN: Freed from desire Mind and senses purified
BG: Освободен от желанието, ум и сетива пречиства

EN: Freed from desire Mind and senses purified
BG: Освободен от желанието, ум и сетива пречиства

EN: Freed from desire
BG: Освободен от желанието

EN: Nanana...
BG: Nanana...