Artist: 
Search: 
Reddit

Gabi Novak - Pusti Me Da Spavam lyrics

Umorna sam veĆ od svega muzike i plesa,dima,prestani sa poljupcima pusti me da spavam...
Voljela sam mnogo ludo ,ali sad je svega dosta gorČina mi samo osta,pusti me da spavam,pusti me da spavam..
PreviŠe smo noĆas pili,sve se oko mene vrti,do vjeČnosti pa i do smrti,pusti me da spavam..
Rekla sam ti da si prvi,kao Što sam rekla svima,ostavi me nije zima,pusti me da spavam,pusti me da spavam...
OtiŠla sam neznam kamo,ne vraČam se viŠe kuĆi,svaki korak sad me muČi,pusti me da spavam...
Moje tijelo nije moje,preslaba sam da se borim,za daljinom nekom gorim,pusti me da spavam,pusti me da spavam...
Vidim Što se samnom zbiva ,ali neĆu da se jadam,ako i u ponor padam,pusti me da spavam...
Govore mi da sam zla,jadna kao zgaŽen cvijet,gadi mi se Čitav svijet,pusti me da spavam,pusti me da spavam...
Ne traŽi me ako odem,u nepoznat neki grad,veĆ je ponoĆ,dosta sad,pusti me da spavam..
Čemu da se ovdje nadam,moŽda me i bolest Čeka,bolest kojoj nema lijeka,pusti me da spavam,pusti me da spavam...
Neznam Što Će biti sutra,kao i ti nemam niŠta,zaklona ni utoČiŠta,pusti me da spavam...
Laku noĆ i dobar budi,kakav teŽak san me hvata,ne otvaraj nikom vrata,pusti me da spavam,pusti me da spavam...
Pusti,pusti me da spavam...