Artist: 
Search: 
Reddit

Gülşen - Sayenizde lyrics

Ne seveni ne de gideni
Hepsinden vaz geçtim
Aþklarým dillere düþtü sayenizde
E buymuþ aþk bestesi dedikleri

Ne dünyayý yakarým
Ne de kýrarým kadehleri
Sevgiye inanmaz oldum sayenizde
Tükenmiþ delikanlý aþk dedikleri

Ne gülerim ne de kýzarým
Ne de arkasýndan aðlarým
Yüreðim aþklara küstü sayenizde
Býktým artýk fahiþe gönüllerden

Ne okyanuslar kadar derin
Ne de gökyüzü kadar sakin
Fikirler alt üst oldu sayenizde
Korktum artýk çarklarýn dönüþünden

Haydi

Of Allah'ým of
Nedendir hep zorda sana geliþim
Of Allah'ým of
Oflarý Tekerledim sayenizde

Of Allah'ým of
Nedendir hep zorda sana geliþim
Of Allah'ým of
Kendimi kaybettim sayenizde
Sewgiyi tükettim sayenizde
Kendimi kaybettim sayenizde
Son kez
Naynirana niri nirinom sayenizde