Artist: 
Search: 
Reddit

Gülşen - Sayenizde 2 (Yeni) lyrics

Yine gönül yarasý
Ýki lafýn arasý
Yok ki bunun dahasý
Sayenizde
Heder oldum bu dünyanýn düzeninden

Ne yanarým
Ne de yakarým
Ne de arkasýndan bakarým
Bu benim en son kararým
Sayenizde
E koptum artýk tepkisiz gönüllerden

Ne parasý
Ne de cakasý
Ne de sahte mutluluk çabasý
Yalanlar gerçek oldu
Sayenizde
Ziyan oldu bunca aþk masallarý

Karalar ve bi de yaralar
Gönlümde hepsinden var
Daha ne olacak bilmem ki
Sayenizde
Sýkýldým artýk dertleri öðütmekten

Of Allah'ým of
Nedendir hep zorda sana geliþim
Of Allah'ým of
Oflarý tekerledim sayenizde
Of Allah'ým of
Nedendir hep zorda sana geliþim
Of Allah'ým of
Kendimi kaybettim sayenizde
Sevgiyi tükettim sayenizde

Yine gönül yarasý
Ýki lafýn arasý
Yok ki bunun dahasý
Sayenizde
Heder oldum bu dünyanýn düzeninden

Karalar ve bi de yaralar
Gönlümde hepsinden var
Daha ne olacak bilmem ki
Sayenizde
Sýkýldým artýk dertleri öðütmekten

Haydi

Of Allah'ým of
Nedendir hep zorda sana geliþim
Of Allah'ým of
Oflarý tekerledim sayenizde
Of Allah'ým of
Nedendir hep zorda sana geliþim
Of Allah'ým of
Kendimi kaybettim sayenizde

Son kez nayniri niraniri nom
Sayenizde