Artist: 
Search: 
Reddit

Gülşen - Hükmen Mağlup lyrics

Hükmen maðlup baþladý bizde aþk
Yýktý kalýn duvarlarý
Çok mahçup oldum gururuma
Kendim çaðýrdým belalarý
Kalbimi sende býraktým
Nefesimde içimde hatta
Kýrýk dökük, yarým kalmýþ
Sözler var dilimde
Olmayacak birþeydi zaten
Sen ayrý ben senden ayrý
Kimsenin suçu yok
Tanrý bile kabul etmedi dualarý
Hiç yaþanmamýþ süsüversen
Silip detaylarý
Öðrenecek elbet yürek
Düþüp yeniden ayaklanmayý
Çok olmayaný yok saymayý