Artist: 
Search: 
Reddit

Gülşen - Detay lyrics

Hadi sen affettin beni
Ben affettim mi bakalým
Hiç memnun deðilim kendimden
Eyy aklým biþeyler yapalým
Detaylarla deliren kalbim
Bire bin katýyor yine
Dengemi bozan mutluluðundan
Kaçarak mý kurtulayým
Düzene yenik mi düþecegiz acaba
Ozaman aþkýndan ölebilirim
Hiç getirirmiyim kýrýlma noktasýna
Kýrmam onu iþi bilirim
Programsýz hazýrlýksýz
Aþkýna tutulmuþ olabilirim
Bundan böyle sensiz bir saniyem olmaz
Aklýna yazarsan sevinirim
Her þart her koþulda
Bu kýz hep yanýnda olmazsa delirebilirim