Artist: 
Search: 
Reddit

Gülşen - İhtilaller lyrics

Çok isterdim sana vermeyi bin bir vaatler
Gir içerden bak inanki bunlar zor ihtimaller
Tecrübe ettim iflah olmaz kýrýlan kalpler
Ne aþklar gördü bu gözler ah ne ihtilaller

Hadi diyelim kalbim sermayeden kullanýyor
Sana yeteyim biteyim derken kendime kalmýyor

Doymuþ karným allý pullu sözlere
Hiçbir güç aþkýmý almaya yetmiyor
Dolusuna boþuna koydum olmadý
Aþk çalýþtýðýn yerlerden sormuyor