Artist: 
Search: 
Reddit

Gåte - Fredlysning lyrics

Let ørnin få låva og breid ut sin veng
høgt over gråor og havskjær og eng.

Let varje få ferdas i vallmarkon fritt
og tå i det lende han meiner er sitt.

Let bjønnen få vakna og gange ut i hi,
kvil seg på rabbom og kjenne seg fri.

Let blomsteren få vekse og falde seg ut,
og somne i skogon når såmmår er slut.

Men menneskjebonna ska dei takast med?
Ska kje dei og få låvå på jorda i fred?

Men menneskjebonna ska dei takast med?
Ska kje dei og få låvå på jorda i fred?