Artist: 
Search: 
Fuel - Bad Day lyrics (Bulgarian translation). | I had a bad day again
, She said i would not understand
, She left a note that said I'm sorry, I
, I...
03:19
video played 419 times
added 6 years ago
Reddit

Fuel - Bad Day (Bulgarian translation) lyrics

EN: I had a bad day again
BG: Имах лош ден отново

EN: She said i would not understand
BG: Тя каза, не може да разбере

EN: She left a note that said I'm sorry, I
BG: Тя остави бележка, че каза съжалявам, аз

EN: I had a bad day again
BG: Имах лош ден отново

EN: She spilled her coffee broke a shoelace
BG: Тя я пролята кафе счупи обувки

EN: Smeared the lipstick on her face
BG: Намазва червило на лицето си

EN: Slammed the door and said I'm sorry, I
BG: Затръшна вратата и каза: съжалявам, аз

EN: I had a bad day again
BG: Имах лош ден отново

EN: And she swears there's nothing wrong
BG: И тя се кълне, няма нищо лошо

EN: I hear her playing that same old song
BG: Чувам, че си играе тази същата стара песен

EN: She puts me up and puts me on
BG: Тя поставя ме и ме поставя на

EN: I had a bad day again
BG: Имах лош ден отново

EN: She said I would not understand
BG: Тя каза, не може да разбере

EN: She left a note and said I'm sorry I
BG: Тя остави бележка и каза: съжалявам, аз

EN: I had a bad day again
BG: Имах лош ден отново

EN: No,
BG: Не

EN: And she swears there's nothing wrong
BG: И тя се кълне, няма нищо лошо

EN: I hear her playing that same old song
BG: Чувам, че си играе тази същата стара песен

EN: She puts me up and puts me on
BG: Тя поставя ме и ме поставя на

EN: Oh I had a bad day again
BG: О, имах лош ден отново

EN: She said I would not understand
BG: Тя каза, не може да разбере

EN: She left a note that said I'm sorry, I
BG: Тя остави бележка, че каза съжалявам, аз

EN: I had a bad day again
BG: Имах лош ден отново

EN: She left a note that said I'm sorry, I
BG: Тя остави бележка, че каза съжалявам, аз

EN: I had a bad day
BG: Имах лош ден

EN: No,
BG: Не

EN: No,
BG: Не

EN: No,
BG: Не

EN: No,
BG: Не

EN: Alright
BG: Наред

EN: Oh,
BG: О,

EN: Oh.
BG: О.