Artist: 
Search: 
French Montana - Throw It In The Bag (feat. Chinx Drugz) lyrics (Bulgarian translation). | [Hook] x2
, Bass lines and cars anything fast
, Humping on my leg, yo I'm on my fuckin' glass
,...
05:06
video played 78 times
added 4 years ago
Reddit

French Montana - Throw It In The Bag (feat. Chinx Drugz) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Hook] x2
BG: [Кука] x 2

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Humping on my leg, yo I'm on my fuckin' glass
BG: Humping на крака ми, Ей аз съм на моя шибан стъкло

EN: Makin' money last, hide it in a flask
BG: Изкара пари последно, да го скриете в колба

EN: Sound of a bomb drops, throw it in the bag
BG: Звукът на бомба капки, го хвърли в чантата

EN: Make your money last, hide it in the back
BG: Направи парите си, сетне, да го скриете в гърба

EN: Sound of a bomb blast, throw it in tha bag
BG: Звука на бомбен атентат, го хвърли в tha чанта

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Know who I am, I run this fuckin' club
BG: Знам кой съм аз, аз тичам този шибан клуб

EN: [Verse 1: French Montana]
BG: [Стих 1: френски Монтана]

EN: Whip, whip, whippin' up a lick
BG: Събирам, събирам, whippin' до оближе

EN: Whip, whip, whippin' up a whip
BG: Събирам, събирам, whippin' един камшик

EN: Bitch I been a problem (problem), bitch I been a pilot
BG: Кучка съм била проблем (проблем), кучка съм бил пилот

EN: Talkin' microfiber, Medusa on my body
BG: Говориш микрофибър, Медуза в тялото ми

EN: Garage like a dealer, '02 Reggie Miller
BG: Гараж като дилър, ' 02 Реджи Милър

EN: They come in to squash it, we come in to kill it (hah)
BG: Те идват, за да го поставите на място, да влезем да го убие (хааа)

EN: She bust it wide open then she popped a pill (hah)
BG: Тя го широко отворен бюст, след това тя показа хапче (хааа)

EN: Make that roof disappear, David Copperfield
BG: Направи този покрив изчезват, Дейвид Копърфийлд

EN: Sippin' on that Henn, I be sippin' on that 'Roc
BG: Sippin' на тази Хен, аз се sippin' на това "Roc

EN: I be stuntin' on them M's, I came straight off that block
BG: Аз се stuntin' на тях М, дойдох направо този блок

EN: And I pull up in that Mulsanne, all red like I'm Luol Deng
BG: И аз дръпна в тази Mulsanne, всички червени, сякаш съм Luol Дън

EN: All my jewelry blu-ray, fuck boy it's a new day (hah)
BG: Всички ми бижута blu-ray, дяволите момче е нов ден (хааа)

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Humping on my leg, yo I'm on my fuckin' glass
BG: Humping на крака ми, Ей аз съм на моя шибан стъкло

EN: Makin' money last, hide it in a flask
BG: Изкара пари последно, да го скриете в колба

EN: Sound of a bomb drops, throw it in the bag
BG: Звукът на бомба капки, го хвърли в чантата

EN: Make your money last, hide it in the back
BG: Направи парите си, сетне, да го скриете в гърба

EN: Sound of a bomb blast, throw it in tha bag
BG: Звука на бомбен атентат, го хвърли в tha чанта

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Know who I am, I run this fuckin' club
BG: Знам кой съм аз, аз тичам този шибан клуб

EN: [Verse 2: Chinx Drugz]
BG: [Стих 2: Chinx Drugz]

EN: Uh, that game of rap don't play with (play with)
BG: Ух че игра на рап не си играят с (игра с)

EN: Came up, I Rose like Jalen
BG: Дойде, аз роза като Jalen

EN: 100 deep how we came in (what)
BG: 100дълбоко как дойдохме в (какво)

EN: Throwin' signs like we Masons
BG: Throwin' признаци като ние масоните

EN: Ho this here ain't no haven
BG: Хо това тук не е никакъв Хейвън

EN: Coke boy, yes I'm their favorite (that's right)
BG: Кокс момче, да съм им от нас (това е точно)

EN: Snatch the gravel under your feet, I'm removing the pavement
BG: Грабне чакъл под краката си, аз съм премахване на тротоара

EN: Headshot that 'rari, brainless
BG: Убийства които "rari, безмозъчен

EN: Same crib Saddam Hussein lives
BG: Същата ясла, Саддам Хюсеин живее

EN: Blood diamonds all in my bracelet
BG: Кървави диаманти в ми гривна

EN: Fuck you and them hoes you came with (bow)
BG: Майната ти и ги мотики, които дойдоха (лък)

EN: Snatch your fish out the water
BG: Граби риба, вода

EN: Candid camera record her
BG: Скрита камера записва я

EN: Yellow gold for my haters
BG: Жълто злато за моя мразят

EN: Purple drink we the Lakers
BG: Лилаво пият ние Лейкърс

EN: Know we keep it twizzy on the scale in
BG: Знаете ние да го twizzy в мащаб в

EN: Smell the weed nigga like Sebastian I could tell fear
BG: Мирише негри Плевел Себастиан, мога да кажа страх

EN: Fresh once it's Bel-Air
BG: Пресни, след като тя е Bel-Air

EN: Look what I smell here
BG: Вижте какво, аз мириша тук

EN: Pussy on these niggas, nope that's your bitch she just live here
BG: Женчо на тези негри, nope това е вашия кучка, тя просто живеят тук

EN: {Coke Boy, baby}
BG: {Коксови момче, бебето}

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Humping on my leg, yo I'm on my fuckin' glass
BG: Humping на крака ми, Ей аз съм на моя шибан стъкло

EN: Makin' money last, hide it in a flask
BG: Изкара пари последно, да го скриете в колба

EN: Sound of a bomb drops, throw it in the bag
BG: Звукът на бомба капки, го хвърли в чантата

EN: Make your money last, hide it in the back
BG: Направи парите си, сетне, да го скриете в гърба

EN: Sound of a bomb blast, throw it in tha bag
BG: Звука на бомбен атентат, го хвърли в tha чанта

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Know who I am, I run this fuckin' club
BG: Знам кой съм аз, аз тичам този шибан клуб

EN: [Verse 3: French Montana]
BG: [Стих 3: френски Монтана]

EN: Gotta keep it a hunnid, K.O.D.'s spendin' hunnid
BG: Трябва да го hunnid, на K.O.D. в spendin' hunnid

EN: Willy on them hoes, tell 'em give me head with a helmet
BG: Вили в тях мотики, кажете ги, Дай ми главата с каска

EN: Money all I hear, bitches all in my ear
BG: Пари всички чувам, кучки в ухото ми

EN: Can't you see I'm high? California
BG: Не виждаш ли, аз съм висока? Калифорния

EN: Honey on them hoes, kidnap your bitch
BG: Мед върху тях мотики, отвличане вашия кучка

EN: You put black sand in her toes, black Marilyn Monroe, nigga
BG: Поставяте черен пясък в краката си, черен Мерилин Монро, негър

EN: Don't you play with no hoes, [?] into that role
BG: Не можете да играете с не мотики, [?] в товароля

EN: Cocaine Kurt Cobain, shorty playin' with her nose
BG: Кокаин Кърт Кобейн, шорти, свиря с носа си

EN: Fast life I chose, fast cars we drove
BG: Бързо живот избрах, бързи коли, които Карахме

EN: Bad hoes, bad fros, ?[] down they go
BG: Лош мотики, лошо fros?[] надолу те отидете

EN: Tip-toin' that money, I stack six floors of them hundreds
BG: Съвет-toin ", че парите, аз стека шест етажа на тях стотици

EN: I got six [?] that money, coke boys we run it, Montana
BG: Аз имам шест [?], че парите, кокс момчета бягаме, Монтана

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Humping on my leg, yo I'm on my fuckin' glass
BG: Humping на крака ми, Ей аз съм на моя шибан стъкло

EN: Makin' money last, hide it in a flask
BG: Изкара пари последно, да го скриете в колба

EN: Sound of a bomb drops, throw it in the bag
BG: Звукът на бомба капки, го хвърли в чантата

EN: Make your money last, hide it in the back
BG: Направи парите си, сетне, да го скриете в гърба

EN: Sound of a bomb blast, throw it in tha bag
BG: Звука на бомбен атентат, го хвърли в tha чанта

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Know who I am, I run this fuckin' club
BG: Знам кой съм аз, аз тичам този шибан клуб

EN: [Break: French Montana]
BG: [Прекъсване: френски Монтана]

EN: Tell them hoes I'll holler, stacks I got
BG: Кажи им мотики, ще крещя, купища имам

EN: Fuck you pay me, that's my motto
BG: Майната ти ми плащат, това е моето мото

EN: Tell them hoes I'll holler, stacks I got
BG: Кажи им мотики, ще крещя, купища имам

EN: Fuck you pay me, that's my motto
BG: Майната ти ми плащат, това е моето мото

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Humping on my leg, yo I'm on my fuckin' glass
BG: Humping на крака ми, Ей аз съм на моя шибан стъкло

EN: Makin' money last, hide it in a flask
BG: Изкара пари последно, да го скриете в колба

EN: Sound of a bomb drops, throw it in the bag
BG: Звукът на бомба капки, го хвърли в чантата

EN: Make your money last, hide it in the back
BG: Направи парите си, сетне, да го скриете в гърба

EN: Sound of a bomb blast, throw it in tha bag
BG: Звука на бомбен атентат, го хвърли в tha чанта

EN: Bass lines and cars anything fast
BG: Бас линии и автомобили нещо бързо

EN: Know who I am, I run this fuckin' club
BG: Знам кой съм аз, аз тичам този шибан клуб