Artist: 
Search: 
French Montana - Move That Cane (feat. Waka Flocka Flame) lyrics (Bulgarian translation). | [Chorus:]
, You know that boy, boy, flying, flying,
, No I do my thing, I move that co cane,
, Then...
01:58
video played 382 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

French Montana - Move That Cane (feat. Waka Flocka Flame) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: You know that boy, boy, flying, flying,
BG: Вие знаете това момче, момче, плаващи, плаващ под,

EN: No I do my thing, I move that co cane,
BG: Не аз правя моето нещо, аз движа този co тръстика,

EN: Then I move that thing, I got that dough…
BG: Тогава аз движа това нещо, аз имам това тесто...

EN: You know that boy, boy, flying, flying,
BG: Вие знаете това момче, момче, плаващи, плаващ под,

EN: No I do my thing, I move that co cane,
BG: Не аз правя моето нещо, аз движа този co тръстика,

EN: Then I move that thing, I got that dough…
BG: Тогава аз движа това нещо, аз имам това тесто...

EN: Seven for the…
BG: За седем...

EN: Sure looking right…
BG: Разбира се търси правата...

EN: Boy… I do my thing..
BG: Момче... Аз правя моето нещо...

EN: I move that co cane, then I move my thing I got that…
BG: Аз движа този co тръстика, тогава аз движа ми нещо, аз имам, че...

EN: Get that money, spend that money,
BG: Получи тези пари, харчат пари,

EN: Never switch, fuck that money,
BG: Никога не включвайте, дяволите тези пари,

EN: Nigger, hustle, get that money,
BG: Негър, блъскане, получи тези пари,

EN: In the industry house I fuck…
BG: В индустрията дома чукам...

EN: Mother fucker ride a hustle,
BG: Майко Шибаняк се вози един крадец,

EN: Mother fucker ride, we gonna win!
BG: Майко Шибаняк кола, ние ще спечели!

EN: And money got that… mother fucker ride that…
BG: И парите които получи... майка fucker яздя, че...

EN: Can’t talk… never seen…
BG: Не може да говори... никога не е виждал...

EN: ..hit the club, a hundred…
BG: ..хит клуб, сто...

EN: Mother fucker ride that for me!
BG: Майко Шибаняк яздя, че за мен!

EN: Oh my, spot it from the ground on my…
BG: О, го на място от земята на моя...

EN: Tell a fly bitch nigger hold up!..
BG: Кажи един полет кучка негър издържи!...

EN: Ola, rolla, slow money bitch…
BG: Ола, rolla, бавен пари кучка...

EN: ..when it’s show time!
BG: ..когато е време за шоу!

EN: Boy, you know I move that thing, just …
BG: Момче знаеш, че аз се движат това нещо, просто...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: You know that boy, boy, flying, flying,
BG: Вие знаете това момче, момче, плаващи, плаващ под,

EN: No I do my thing, I move that co cane,
BG: Не аз правя моето нещо, аз движа този co тръстика,

EN: Then I move that thing, I got that dough…
BG: Тогава аз движа това нещо, аз имам това тесто...

EN: You know that boy, boy, flying, flying,
BG: Вие знаете това момче, момче, плаващи, плаващ под,

EN: No I do my thing, I move that co cane,
BG: Не аз правя моето нещо, аз движа този co тръстика,

EN: Then I move that thing, I got that dough…
BG: Тогава аз движа това нещо, аз имам това тесто...

EN: Seven for the…
BG: За седем...

EN: Sure looking right…
BG: Разбира се търси правата...

EN: Boy… I do my thing..
BG: Момче... Аз правя моето нещо...

EN: I move that co cane, then I move my thing I got that…
BG: Аз движа този co тръстика, тогава аз движа ми нещо, аз имам, че...

EN: I’m high, further on another level,
BG: Аз съм висок, допълнително на друго ниво,

EN: I’m high, further on another level,
BG: Аз съм висок, допълнително на другниво,

EN: Fuck you beginners, ….for monopoly,
BG: Майната ти начинаещи,.. защото монопол,

EN: ..you can call me…
BG: ..Можете да се обадите...

EN: Ain’t worry about no halo,
BG: Не се притеснявай не ореол,

EN: Ain’t worry about no bitch,
BG: Не се притеснявай няма кучка,

EN: Ain’t worry about no cop!
BG: Не се притеснявай няма ченге!

EN: All the niggers know is.. standing on the block!
BG: Всички знаем, негри е... стои на блока!

EN: Put it all here, pain is so…
BG: Да я тури всички тук, болката е толкова...

EN: Fuck the bitch and fuck the hater!
BG: Дяволите кучка и дяволите хейтър!

EN: Light a.. pour a cup for a fucking hater!...
BG: Светлина... налива чаша за шибан хейтър!...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: You know that boy, boy, flying, flying,
BG: Вие знаете това момче, момче, плаващи, плаващ под,

EN: No I do my thing, I move that co cane,
BG: Не аз правя моето нещо, аз движа този co тръстика,

EN: Then I move that thing, I got that dough…
BG: Тогава аз движа това нещо, аз имам това тесто...

EN: You know that boy, boy, flying, flying,
BG: Вие знаете това момче, момче, плаващи, плаващ под,

EN: No I do my thing, I move that co cane,
BG: Не аз правя моето нещо, аз движа този co тръстика,

EN: Then I move that thing, I got that dough…
BG: Тогава аз движа това нещо, аз имам това тесто...

EN: Seven for the…
BG: За седем...

EN: Sure looking right…
BG: Разбира се търси правата...

EN: Boy… I do my thing..
BG: Момче... Аз правя моето нещо...

EN: I move that co cane, then I move my thing I got that…
BG: Аз движа този co тръстика, тогава аз движа ми нещо, аз имам, че...