Artist: 
Search: 
Reddit

Frekenbok - Čikošas lyrics

Svetimoj šaly toli
Kvailo karo nublokšti kariai jauni
Tyliai neša priekin savo liūdną naštą kovose žirgai pavargę.

Jie iš tolimos šalies
Liūdnas ilgesys visur lydės
Ten merginos juokias, kai ant žirgo balno stačias atsistos šuoliuojant smarkiai.

Niekas nesikeis, dar ilgai nesikeis, nei šįvakar, nei už metų, kol ieškosim priešų kituose, kol nebus griežtos tiesos širdyse.

Audrą nustelbia daina
Ir šįvakar rimstant lietui ji viena
Vienija prisiminimais apie merginas ankstyvą žydintį pavasarį.

Ir prisimenam kartu
Kaip lenktynėse žirgų laimėjai tu tada,
Buvo pikta, bet kartu viltis, laimėsiu kitą kartą aš.

Niekas nesikeis, dar ilgai nesikeis, nei šįvakar, nei už metų, kol ieškosim priešų kituose, kol nebus griežtos tiesos širdyse.