Artist: 
Search: 
 - Freeway & Jake One - Know What I Mean lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1 - Freeway]
, (You know what I mean)
, I'm on my hood shit, nigga that bullshit
, A full...
02:16
video played 78 times
added 8 years ago
Reddit

Freeway & Jake One - Know What I Mean (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1 - Freeway]
BG: [Куплет 1 - Автомагистрала]

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: I'm on my hood shit, nigga that bullshit
BG: Аз съм на моя качулка глупости, негро, че са глупости

EN: A full clip on my hip, ready to pull shit
BG: Пълен клип на моя хип, готова да изтегли глупости

EN: I'll blam ya, I'm the +MC+ with the +Hammer+ that is +Too Legit To Quit+
BG: Аз ще ти blam, аз съм + + MC Hammer с + + +, която е твърде Legit да се откажат от +

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: I said I'm on my block shit, totin that glock shit (uh huh)
BG: Казах, че съм в моя блок лайна, totin, че Глок глупости (Ух а)

EN: Sellin them drugs, baggin up them rocks for a profit (uh huh)
BG: Sellin тях наркотици, baggin до тях скала за печалба (Ух а)

EN: Show me some love, nigga come up here with that nonsense
BG: Покажи ми малко любов, негър дойде тук с тази глупост

EN: Fill 'em with slugs (buck, buck)
BG: Напълнете ги с голи охлюви (долар, долар)

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: I'm 'bout to break it down little niggaz, what it do little niggaz
BG: Аз съм, ред е да съборят малко негри, това, което го направи малко негра

EN: I see myself when I look at you little niggaz (that's right)
BG: Аз виждам себе си, когато те погледна малко негра (точно така)

EN: I came to school who? School you little niggaz (pay attention)
BG: Дойдох в училище кой? Училище ви малко негра (обърнете внимание)

EN: Pay attention 'cause I'm about to drop some jewels on you niggaz
BG: Обърнете внимание предизвика'Аз съм на път да се откажа някои бижута върху вас негри

EN: Only move with niggaz that don't get moved on
BG: Само се движи с негри, които не се премести

EN: Don't get cool with niggaz that get they scheme on
BG: Да не се получи готино с негри, че те ще получат по схемата за

EN: They'll leave you somewhere steamin with all your jewels gone
BG: Те ще ви оставят някъде steamin с цялото си отиде бижута

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: I made it out but I'm in so I'm promotin the hood
BG: Направих го, но така аз съм в така че аз съм promotin предния капак

EN: I'm about to break down a few do's and don'ts in the hood
BG: Аз съм на път да се съборят няколко какво трябва в квартала

EN: You gotta stack your dough, stay on your toes in the hood
BG: Трябва да си стак тесто, останете на пръстите на краката на предния капак,

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: If you motherfuckers tryin stack riches in the hood
BG: Ако копелета опитвам стека богатство в капака

EN: You gotta maintain your business, watch the snitches in the hood
BG: Трябва да поддържат бизнеса си, да гледате на snitches в капака

EN: If they snitchin wipe the snitches and the witness out the hood (woo!)
BG: Ако те snitchin избършете snitches и свидетел на предния капак (woo!)

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: Wipe 'em down
BG: Избършете 'Em Down

EN: Find a innocent chick in the hood, pipe her down
BG: Намерете невинни мацка в предния капак, тръби си надолу

EN: You startin to like her so I think you need to wife her now (that's
BG: Можете да startin като нея, така че мисля, че трябва да си жена в момента (това е

EN: right)
BG: дясно)

EN: Put everything in her name 'cause her credit good
BG: Сложете всичко в причина нейното име'кредитната си добър

EN: Like houses and vehicles, you survivin now
BG: Подобно на къщи и автомобили, можете survivin сега

EN: You makin cash and you can pass off weight
BG: Ти правиш пари и може да премине на разстояние тегло

EN: But gotta be prepared to blast and be prepared for the hate
BG: Но трябва да са готови да взрив и да бъдат подготвени за омраза

EN: 'Cause them bitch niggaz'll kill you and then be there for your wake
BG: Защото ги niggaz'll кучка убия и след това да има за събуждане

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: Bastards, carryin your casket
BG: Копелета, carryin си ковчег

EN: Gotta keep your friends and keep your relatives straight
BG: Трябва да си приятели и роднини да си прав

EN: 'Cause them same niggaz'll bend you, get you sent upstate (uh huh)
BG: Защото ги същите niggaz'll се навеждате, да ви изпрати северната част на щата (Ух а)

EN: Keep them bitches out your business
BG: Дръжте ги кучки на вашия бизнес

EN: They'll set you up with the quickness
BG: Те ще ви създаде с бързината

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: I'm a witness
BG: Аз съм свидетел

EN: This nigga Hass ran a lottery joint
BG: Това негро Хас проведе лотария съвместни

EN: This chick slow ride 'em, blow dried 'em, had him right off point
BG: Тази мацка бавно се вози ги, удар сушени ги, го е правото на разстояние точка

EN: Put him to sleep then she kindly brought the robbery to him (damn!)
BG: Сложи го да спи след това тя любезно донесе грабеж за него (damn!)

EN: (You know what I mean)
BG: (Знаеш ли какво имам предвид)

EN: Watch your back in the hood, 'cause hate come from all angles
BG: Пази си гърба на предния капак, защото мразя да идват от всички ъгли

EN: And be weary of niggaz and bitches, they on angles
BG: И да се уморят от негри и женски, те по ъглите

EN: Make sure you tote your banger, never sell dope to strangers
BG: Уверете се, че мъкна си пушка, никога не продават дрога за чужденци

EN: Be courteous to your neighbors
BG: Бъди учтив към съседите си

EN: I am Swayze, later
BG: Аз съм Суейзи, по-късно