Artist: 
Search: 
Freemasons - Heartbreak (Make Me A Dancer) (feat. Sophie Ellis-Bextor) lyrics (Bulgarian translation). | Heartbreak… Heartbreak…
, Heartbreak…
, Uh! Oh! Uh! Oh! …
, 
, I’ve tried to hold myself...
03:33
Reddit

Freemasons - Heartbreak (Make Me A Dancer) (feat. Sophie Ellis-Bextor) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Heartbreak… Heartbreak…
BG: Мъка... Мъка...

EN: Heartbreak…
BG: Мъка...

EN: Uh! Oh! Uh! Oh! …
BG: Ъ! О! Ъ! О! …

EN: I’ve tried to hold myself together
BG: Аз се опитах да си държи заедно

EN: Tried to forget you’ve gone away
BG: Се опитва да забрави сте преминали далеч

EN: The tears I’ve cried they won’t subside
BG: Сълзи, аз плачех, те няма да изчезват

EN: Unless the music starts to play
BG: Освен ако музика започва да играе

EN: Keep it coming on and on and on
BG: Дръжте го идва на и на и на

EN: Heartbreak makes me a dancer dancer
BG: Мъката ме прави танцьор танцьорка

EN: DJ give me the answer answer
BG: DJ ми даде отговор отговор

EN: Love stop getting me down down down
BG: Любовта Спри да ме надолу надолу надолу

EN: Do it alone I could do it alone
BG: Направи го сам мога да го направя сам

EN: Heartbreak make me a dancer dancer
BG: Heartbreak направете ми танцьор танцьорка

EN: Keep my heart beating faster faster
BG: Запази сърцето ми бие по-бързо по-бързо

EN: Love stop bringing me down down down
BG: Любовта стоп носейки ме надолу надолу надолу

EN: Do it alone I could do it alone
BG: Направи го сам мога да го направя сам

EN: I need to feel I’m getting stronger
BG: Имам нужда да се чувствам аз съм по-силен

EN: Long as I’m moving it feels true
BG: Докато аз съм се движат е истина

EN: And with each step I will forget
BG: И с всяка стъпка ще забравя

EN: Forget all those memories of you
BG: Забравете всички тези спомени от вас

EN: Keep it coming on and on and on
BG: Дръжте го идва на и на и на

EN: Heartbreak makes me a dancer dancer
BG: Мъката ме прави танцьор танцьорка

EN: DJ give me the answer answer
BG: DJ ми даде отговор отговор

EN: Love stop getting me down down down
BG: Любовта Спри да ме надолу надолу надолу

EN: Do it alone I could do it alone
BG: Направи го сам мога да го направя сам

EN: Heartbreak make me a dancer dancer
BG: Heartbreak направете ми танцьор танцьорка

EN: Keep my heart beating faster faster
BG: Запази сърцето ми бие по-бързо по-бързо

EN: Love stop bringing me down down down
BG: Любовта стоп носейки ме надолу надолу надолу

EN: Do it alone I could do it alone
BG: Направи го сам мога да го направя сам

EN: Heartbreak… Heartbreak…
BG: Мъка... Мъка...

EN: Heartbreak… Heartbreak…
BG: Мъка... Мъка...

EN: Heartbreak makes me a dancer dancer
BG: Мъката ме прави танцьор танцьорка

EN: DJ give me the answer answer
BG: DJ ми даде отговор отговор

EN: Love stop getting me down down down
BG: Любовта Спри да ме надолу надолу надолу

EN: Do it alone I could do it alone
BG: Направи го сам мога да го направя сам

EN: Heartbreak make me a dancer dancer
BG: Heartbreak направете ми танцьор танцьорка

EN: Keep my heart beating faster faster
BG: Запази сърцето ми бие по-бързо по-бързо

EN: Love stop bringing me down down down
BG: Любовта стоп носейки ме надолу надолу надолу

EN: Do it alone I could do it alone
BG: Направи го сам мога да го направя сам