Artist: 
Search: 
Reddit

Freddie Aguilar - Habang May Buhay lyrics

Huwag ka nang lumuha pa
Ang araw ay sisikat na
Magwawakas itong dilim
Liwanag ay makikita

REFRAIN
Maririnig ang dalangin
Ang pagsuko'y huwag mong gawin
Ang Diyos ay 'di natutulog
Hindi ka n'ya bibiguin

CHORUS
Habang may buhay, may pag-asang makakamit
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit
O, manalig ka sana, ikaw ay 'di nag-iisa
Karamay Siya, ah oh oh hoh

Ang ibon sa kaparangan
Minsan ma'y 'di kinaligtaan
Higit ka N'yang minamahal
'Pagkat ika'y Kanyang nilalang

[Repeat CHORUS]

AD LIB

[Repeat REFRAIN]
[Repeat CHORUS]

Manalig ka, ah
Manalig ka, ah oh oh hoh

CODA
Habang may buhay, may pag-asang makakamit (manalig ka)
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit (manalig ka)
[Repeat 4x]