Artist: 
Search: 
Frank Ocean - Girlfriends Best Friend lyrics (Bulgarian translation). | It's 2 am 
, Got a call 
, From a girl 
, You should know 
, She heard a noise 
, Got a little...
03:54
video played 1,536 times
added 6 years ago
Reddit

Frank Ocean - Girlfriends Best Friend (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's 2 am
BG: Това е 2 am

EN: Got a call
BG: Имаш ли обаждане

EN: From a girl
BG: От момиче

EN: You should know
BG: Трябва да знаете

EN: She heard a noise
BG: Тя изслушани шум

EN: Got a little scared
BG: Имам малко страхуват

EN: Now you of all people should know
BG: Сега всички хора трябва да знаете

EN: She hates sleeping alone
BG: Тя мрази спи сам

EN: But stil you ain't home
BG: Но stil, които ain't дом

EN: So since your no where to be found
BG: Това е така тъй като ви не къде да бъде намерен

EN: No trip bro imma hold her down
BG: Imma няма пътуване брато притежават си надолу

EN: I'm your girlfriends best friend
BG: Аз съм най-добър приятел си любовници

EN: Soon I'll be taking over
BG: Скоро I ще бъде поемане

EN: I'm your girlfriends best friend
BG: Аз съм най-добър приятел си любовници

EN: You don't treat her like your supposed to
BG: Вие не я третира ли ви предполагаемата да

EN: With your wandering eyes
BG: С wandering очи

EN: All your cheating and lying
BG: Всички ваши измама и простираща се

EN: Imma step up and do what I gotta
BG: Imma кутии и правят това, което аз трябва

EN: As your girlfriends best friend
BG: Като най-добър приятел си любовници

EN: Soon I'll be taking
BG: Скоро I ще бъде като

EN: Soon-soon I'll be taking your spot
BG: Скоро скоро ще I се като ви място

EN: Now I'm not hating
BG: Сега аз съм не да мрази

EN: On your situation
BG: За вашата ситуация

EN: But all I'm saying
BG: Но всички казвам

EN: These chicks are crazy
BG: Тези пилета са луди

EN: You've got a good girl
BG: Вие разполагате добро момиче

EN: Who's all about you
BG: Кой е всичко за вас

EN: It's gonna take you losing her
BG: Тя се ще ви отнеме да я

EN: For you to know what you really had
BG: За да знаете какво ви наистина е

EN: On the spotlight
BG: На информационното табло

EN: But as soon as you drop the ball
BG: Но след като пуснете топката

EN: I'll be ready to pick up where you left off
BG: Аз ще бъде готов да повдигне откъдето сте спрели

EN: I'm your girlfriends best friend
BG: Аз съм най-добър приятел си любовници

EN: Soon I'll be taking over
BG: Скоро I ще бъде поемане

EN: I'm your girlfriends best friend
BG: Аз съм най-добър приятел си любовници

EN: You don't treat her like your supposed to
BG: Вие не я третира ли ви предполагаемата да

EN: With your wandering eyes
BG: С wandering очи

EN: All your cheating and lying
BG: Всички ваши измама и простираща се

EN: Imma step up and do what I gotta
BG: Imma кутии и правят това, което аз трябва

EN: As your girlfriends best friend
BG: Като най-добър приятел си любовници

EN: Soon I'll be taking
BG: Скоро I ще бъде като

EN: Soon-soon I'll be taking your spot
BG: Скоро скоро ще I се като ви място