Artist: 
Search: 
Four Tops - A Simple Game lyrics (Bulgarian translation). | As time goes by
, You will see
, That we're going to be free
, You and me, we'll touch the sky
,...
02:54
video played 1,364 times
added 7 years ago
by moosje
Reddit

Four Tops - A Simple Game (Bulgarian translation) lyrics

EN: As time goes by
BG: С течение на времето

EN: You will see
BG: Вие ще видите

EN: That we're going to be free
BG: Че ние ще бъде безплатен

EN: You and me, we'll touch the sky
BG: Ти и аз, ние ще докосна небето

EN: Can't you see in your mind's eye
BG: Не може да виждате в окото на ума си

EN: That we are one, we're all the same
BG: Че ние сме едно, ние сме едни и същи

EN: And life is just a simple game
BG: И животът е просто една проста игра

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Do do do
BG: Да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do do)
BG: (Да направя)

EN: There by your side (oh yeah)
BG: Там от ваша страна (о да)

EN: I will be (oh yeah)
BG: Аз ще бъда (о да)

EN: When this crazy world is free
BG: Когато този луд свят е свободна

EN: Free from doubt
BG: Без съмнение

EN: When it finds out
BG: Когато се установи

EN: Exactly what we're meant to be
BG: Точно това, което ние сме предназначени да бъдат

EN: That we are one, we're all the same
BG: Че ние сме едно, ние сме едни и същи

EN: And life is just a simple game
BG: И животът е просто една проста игра

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Do do do
BG: Да правиш

EN: (Do do do do)
BG: (Да направя)

EN: Thoughts of another day
BG: Мисли за друг ден

EN: Flashing through my head
BG: Миг през главата ми

EN: Thinking how life could be
BG: Мислене как животът може да бъде

EN: All of the things that I lately have said
BG: Всички неща, които напоследък съм казвал

EN: Be what you wanna be
BG: Е това, което искате да бъде

EN: What we deserve to be
BG: Това, което заслужава да бъде

EN: What we are meant to be
BG: Това, което ние са предназначени да бъдат

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do do)
BG: (Да направя)

EN: As time goes by (oh yeah)
BG: С течение на времето (о да)

EN: You will see
BG: Вие ще видите

EN: That we're going to be free
BG: Че ние ще бъде безплатен

EN: You and me, we'll touch the sky
BG: Ти и аз, ние ще докосна небето

EN: Can't you see in your mind's eye
BG: Не може да виждате в окото на ума си

EN: That we are one, we're all the same
BG: Че ние сме едно, ние сме едни и същи

EN: And life is just a simple game
BG: И животът е просто една проста игра

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Do do do
BG: Да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Oh do do do
BG: О да правиш

EN: (Do do do do)
BG: (Да направя)

EN: You and me
BG: Ти и аз

EN: (You and me)
BG: (Теб и мен)

EN: We'll touch the sky
BG: Ние ще докосна небето

EN: (We'll touch the sky)
BG: (Ние ще докосна небето)

EN: Oh, can't you see
BG: О не виждаш ли

EN: (Can't you see)
BG: (Не може да видите)

EN: Oh, do do do
BG: О, да направите

EN: Do do do do
BG: Да правиш

EN: Do do do
BG: Да правиш

EN: (Do do do)
BG: (Да направя)

EN: Oh do do do
BG: О направимправя

EN: (Do do do do)
BG: (Да направя)