Artist: 
Search: 
Foster The People - Coming Of Age lyrics (Bulgarian translation). | Well, I see you standing there like a rabid dog
, And you got those crying eyes
, Makes me wanna...
04:49
video played 48 times
added 4 years ago
Reddit

Foster The People - Coming Of Age (Bulgarian translation) lyrics

EN: Well, I see you standing there like a rabid dog
BG: Ами виждам, че стои там като Бясно куче

EN: And you got those crying eyes
BG: И да имаш тези плач очи

EN: Makes me wanna surrender and wrap you in my arms
BG: Ме кара да искам да се предадат и ви пренася в ръцете ми

EN: You know I try to live without regrets
BG: Знаете, че аз се опитват да живеят без съжаление

EN: I'm always moving forward and not looking back
BG: Аз съм винаги се движат напред и не гледам назад

EN: But I tend to leave a trail of death while I'm moving ahead
BG: Но аз са склонни да оставят следа от смъртта, докато аз съм се движат напред

EN: So I'm stepping away
BG: Така че аз съм засилване далеч

EN: (Ahhhh....)
BG: (Ahhhh...)

EN: 'Cause I got nothing to say
BG: Защото имам какво да кажа

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст

EN: And when my fear pulls me out to sea
BG: И когато ми страх ме изважда море

EN: And the stars are hidden by my pride and my enemies
BG: И звездите са скрити от моята гордост и моите врагове

EN: I seem to hurt the people that I care the most
BG: Аз мога да боли хората, които ми пука най-

EN: Just like an animal I protect my pride
BG: Точно като животно аз защитавам моята гордост

EN: When I'm too bruised to fight
BG: Когато аз съм твърде насинена за борба

EN: And even when I'm wrong I tend to think I'm right
BG: И дори когато съм погрешно съм склонен да мисля, че съм прав

EN: Well I'm bored at the game
BG: Ами аз съм отегчен в играта

EN: And too tired to rage
BG: И прекалено уморени, за да ярост

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст

EN: [Piano]
BG: [Пиано]

EN: Feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, чувстваАз съм на идването на възраст

EN: Feels like, feels like it's coming
BG: Се чувства като, се чувства като това е смешен

EN: It feels like, feels like I'm of coming of age
BG: Той се чувства като, се чувства като аз съм на идването на възраст