Artist: 
Search: 
Reddit

Foje - Tu Krenti lyrics

Nei blizgantys daiktai
Nei pikti balsai
Nei geismų griūtis
Neprivers užmerkt
Link tiesos akių

Ir nebebus žingsnių atgal
Aš numečiau visas
Šypsenų pinkles
Mimikas veidų
Nebereikia jų
Aš tavim tikiu

Ir niekada to nebeslėpsiu
Taip aš tave matau
Aš tave jaučiu
Aš gerai žinau
Posūkius minčių

Juk tu dar tenai
Kur link nebebus žingsnių atgal
Kam kam save žudai
Liūdesio kava
Pokalbių tyla

Muzikoj klaikioj
Tu randi save
Tavo džiaugsmai tavo nelaimė
Jau greit taves neliks
Dūmų migloje
Saujoj pelenų
Ampulėj tuščioj
Vyno svaigume
Dingsiu ir aš liūdesio jūro