Artist: 
Search: 
Fly Project - Goodbye lyrics (Bulgarian translation). | I remember your name crying in a rain
, When you left and close my door
, I remember myself in my...
03:09
video played 2,405 times
added 7 years ago
Reddit

Fly Project - Goodbye (Bulgarian translation) lyrics

EN: I remember your name crying in a rain
BG: Спомням си, името ви плаче в дъжд

EN: When you left and close my door
BG: Когато сте напуснали и затворите ми врата

EN: I remember myself in my emptiness
BG: Спомням си в моя празнота

EN: Waiting for a special call…
BG: Изчакване за специални call…

EN: I am begging you , i am begging you
BG: Аз съм ви просия, аз съм ви просия

EN: I’m begging you eyes to cry
BG: Аз съм ви просия очите да вика

EN: I am begging you , i am begging you
BG: Аз съм ви просия, аз съм ви просия

EN: I wish i’d never said goodbye
BG: Бих искал да е никога не казах goodbye

EN: I remember your name crying in a rain
BG: Спомням си, името ви плаче в дъжд

EN: When you left and close my door
BG: Когато сте напуснали и затворите ми врата

EN: I remember myself in my emptiness
BG: Спомням си в моя празнота

EN: Waiting for a special call…
BG: Изчакване за специални call…

EN: I am begging you , i am begging you
BG: Аз съм ви просия, аз съм ви просия

EN: I’m begging you eyes to cry
BG: Аз съм ви просия очите да вика

EN: I am begging you , i am begging you
BG: Аз съм ви просия, аз съм ви просия

EN: I wish i’d never said goodbye
BG: Бих искал да е никога не казах goodbye

EN: Y tu sabes que digo…
BG: Y Ту sabes Ке digo…

EN: My, my, don't say goodbye, don't say goodbye, don't say goodbye
BG: Мой мой, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом

EN: My, my, don't say goodbye, don't say goodbye, don't say goodbye
BG: Мой мой, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом

EN: I remember your name crying in a rain
BG: Спомням си, името ви плаче в дъжд

EN: When you left and close my door
BG: Когато сте напуснали и затворите ми врата

EN: I remember myself in my emptiness
BG: Спомням си в моя празнота

EN: Waiting for a special call…
BG: Изчакване за специални call…

EN: I am begging you , i am begging you
BG: Аз съм ви просия, аз съм ви просия

EN: I’m begging you eyes to cry
BG: Аз съм ви просия очите да вика

EN: I am begging you , i am begging you
BG: Аз съм ви просия, аз съм ви просия

EN: I wish i’d never said goodbye
BG: Бих искал да е никога не казах goodbye

EN: Y tu sabes que digo…
BG: Y Ту sabes Ке digo…

EN: My, my, don't say goodbye, don't say goodbye, don't say goodbye
BG: Мой мой, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом

EN: My, my, don't say goodbye, don't say goodbye, don't say goodbye
BG: Мой мой, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом

EN: My, my, don't say goodbye, don't say goodbye, don't say goodbye
BG: Мой мой, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом

EN: My, my, don't say goodbye, don't say goodbye, don't say goodbye
BG: Мой мой, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом, не кажем Сбогом