Artist: 
Search: 
Flo Rida - Elevator (feat. Timbaland) lyrics (Bulgarian translation). | Hey Girl you're comin' with me your comin' with me
, Hey Girl you're comin' with me your comin' with...
03:54
video played 1,216 times
added 8 years ago
Reddit

Flo Rida - Elevator (feat. Timbaland) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hey Girl you're comin' with me your comin' with me
BG: Хей момиче ти си идва с мен си идва с мен

EN: Hey Girl you're comin' with me your comin' with me
BG: Хей момиче ти си идва с мен си идва с мен

EN: Hey Girl you're comin' with me your comin' with me
BG: Хей момиче ти си идва с мен си идва с мен

EN: Hey Girl you're comin,' come on
BG: Хей момиче ти си идва,'хайде

EN: Talk to me girl, Let me tell you girl.
BG: Говори с мен, момиче, Позволете ми да ви кажа момиче.

EN: Got you stuck on my elevator.
BG: Хвана се заби в моя асансьор.

EN: Get it up.On my ehh o ehh oh.
BG: Махни го up.On ми ehh о ehh о.

EN: Hey
BG: Хей

EN: My first flo step want a gold digging woman
BG: Първата ми стъпка Фло искат злато жена копаещи

EN: Money cash flow all big faced honeys
BG: Пари за паричните потоци всички големи изправени мед

EN: Frontin on the floor got them d-boys running
BG: Предните на пода има ги г-момчета работи

EN: Shorty got both broke can't see whats comin'
BG: Шорти имам и двете счупи не мога да видя какво идва

EN: Wear them apple bottoms, wear them apple bottoms honey
BG: Носете ги ябълка дъна, носят ги ябълка дъна мед

EN: Dolce and Gabbana and she get up on my money
BG: Долче и Габана и тя стане на парите си

EN: Louie Von
BG: Луи фон

EN: See the carrots on her wrist now she pimps bugs bunny
BG: Виж моркови на китката си, сега пък сводници Бъгс Бъни

EN: Used to date Kanye now she want me
BG: Използва се за датата Kanye сега тя ме искат

EN: While I got my juice wanna take my OJ
BG: Макар че аз имам сок искам да си взема ОВ

EN: It ain't her birthday with her name on a cake
BG: Това не е рожден ден с името си на торта

EN: If I ever play for grade A
BG: Ако някога играя за клас А

EN: Got you stuck on my
BG: Хвана се заби в моя

EN: On my elevator
BG: На моя Асансьор

EN: Get it up, on my elevator
BG: Вземи го, на моя Асансьор

EN: Check it out!
BG: Проверете го!

EN: First floor, stuck on the gold digger
BG: Първи етаж, остана на златотърсач

EN: Second floor, stuck on the dime piece
BG: Втори етаж, остана на Dime Piece

EN: Third floor, stuck on the hood rat
BG: Трети етаж, остана на качулка плъхове

EN: Fourth floor, freak it I don't know cause
BG: Четвърти етаж, изрод не знам причина

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my
BG: Тя остана на моя

EN: She gotta nail kit, she gotta hair kit
BG: Тя трябва да нокти кит, тя трябва да коса комплект

EN: She gotta a Gucci bag, her brand new outfit
BG: Тя трябва чанта'Гучи", си чисто нов костюм

EN: Stuck on my elevator, she on the second floor
BG: Лепнат за моя асансьор, тя на втория етаж

EN: Now I want you to break it down, DJ turn it up some more
BG: Сега искам да го съборят, DJ тя се появи още

EN: Hey, dime piece girl turned to Internet hottie
BG: Хей, момиче Dime Piece се обърна към интернет Hottie

EN: Little mama got that top model body
BG: Малко ли мама, че най тялото модел

EN: South Beach preach throwing back-a-that bacardi
BG: South Beach проповядват хвърлят обратно-а-че Бакарди

EN: Ill bet you that brand new Fararri
BG: Обзалагам се, че ще те чисто нови Fararri

EN: Got you stuck on my
BG: Хвана се заби в моя

EN: On my elevator
BG: На моя Асансьор

EN: Get it up, on my elevator
BG: Вземи го, на моя Асансьор

EN: Check it out!
BG: Проверете го!

EN: First floor, stuck on the gold digger
BG: Първи етаж, остана на златотърсач

EN: Second floor, stuck on the dime piece
BG: Втори етаж, остана на Dime Piece

EN: Third floor, stuck on the hood rat
BG: Трети етаж, остана на качулка плъхове

EN: Fourth floor, freak it I don't know, cause
BG: Четвърти етаж, изрод не съм аз не знам, защото

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my
BG: Тя остана на моя

EN: My third floor stuck on the hood rat charm
BG: Моят трети остана на чар качулка плъхове

EN: Cut, take boy Hollyhood act charm
BG: Cut, да момче Hollyhood чар акт

EN: Short tennis skirt, now she got me in the zone
BG: Кратко тенис на диафрагмата, сега тя ме в зоната

EN: Tight broach, bump the low ring tone
BG: Плътно грила бум на нисък тон пръстен

EN: Roll up dont smoke arizona
BG: Запрятам съм дим Аризона

EN: One night stand one night with the clan
BG: Една нощ една нощ с клана

EN: One night, one time broke her off 10 grand.
BG: Една вечер, един път я прекъсна 10 бона.

EN: Project all the way gutta all day
BG: Проект по целия път гутаперча цял ден

EN: Shorty dont fake shell put it in your face
BG: Шорти съм фалшив черупка я тури в лицето си

EN: Three stories while them hood rats beg
BG: Три истории, докато ги качулка плъхове просят

EN: Got you stuck on my
BG: Хвана се заби в моя

EN: On my elevator
BG: На моя Асансьор

EN: Get it up, on my elevator
BG: Вземи го, на моя Асансьор

EN: Check it out!
BG: Проверете го!

EN: First floor, stuck on the gold digger
BG: Първи етаж, остана на златотърсач

EN: Second floor, stuck on the dime piece
BG: Втори етаж, остана на Dime Piece

EN: Third floor, stuck on the hood rat
BG: Трети етаж, остана на качулка плъхове

EN: Fourth floor, freak it I don't know, cause
BG: Четвърти етаж, изрод не съм аз не знам, защото

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my ella, e-ella-vator
BG: Тя остана на моя Ела, д-Ела vator

EN: She's stuck on my
BG: Тя остана на моя