Artist: 
Search: 
Flo Rida - Club Can't Handle Me (feat. David Guetta) lyrics (Bulgarian translation). | You know I know how
, To make em stop and stare as I zone out
, The club can't even handle me right...
04:05
video played 1,769 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Flo Rida - Club Can't Handle Me (feat. David Guetta) (Bulgarian translation) lyrics

EN: You know I know how
BG: Знаете, че аз знам как

EN: To make em stop and stare as I zone out
BG: За да ги спре и зяпам като зона

EN: The club can't even handle me right now
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега

EN: Watchin you watchin me I'll go all out
BG: гледаш ме гледа ще отиват всички

EN: The club can't even handle me right now (yeahhhhh)
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега (yes)

EN: The club can't even handle me right now (yeahhhhh)
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега (yes)

EN: Hey
BG: Хей

EN: I own the night and I don't need no help
BG: Аз притежавам нощта и аз не трябва помощ

EN: Gotta be defeatin' that scarface player
BG: Трябва да се defeatin' че Белязания играч

EN: Stuntin go wild can't handle this plan
BG: Stuntin go wild не може да обработи този план

EN: Life of the club arrogant like yeah!
BG: Живот на клуба арогантен като "да"!

EN: Top like money so the girls just melt
BG: Връх както пари, така че момичетата само стопи

EN: Want to many all know me like Twelve
BG: Искам да много всички ме познават като дванадесет

EN: Look like cash and they all just stare
BG: Изглежда като пари в брой и те просто гледат

EN: Bottles, Models, standin on chairs
BG: Бутилки, модели, стоиш на столове

EN: Fall out coz that's the business
BG: Падат coz това е бизнес

EN: All out it's so ridiclous
BG: Всичко това е толкова ridiclous

EN: Zone out so much attention
BG: Зона, толкова много внимание

EN: Scream out I'm in the building (hey! )
BG: Крещя, аз съм в сградата (хей!)

EN: They watchin I know this
BG: Те гледам, аз знам това

EN: I'm rockin I'm rolling
BG: Аз съм rockin аз съм подвижен

EN: I'm holding, I know it
BG: Аз съм стопанството, аз го знам

EN: You know it
BG: Ти го знаеш

EN: You know I know how
BG: Знаете, че аз знам как

EN: To make em stop and stare as I zone out
BG: За да ги спре и зяпам като зона

EN: The club can't even handle me right now
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега

EN: Watchin you watchin me I'll go all out
BG: гледаш ме гледа ще отиват всички

EN: The club can't even handle me right now (yeahhhhh)
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега (yes)

EN: The club can't even handle me right now (yeahhhhh)
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега (yes)

EN: Hey
BG: Хей

EN: Still feelin myself I'm like outta control
BG: Все още чувстваш себе си аз съм като махаме контрол

EN: Can't stop now more shots lets go
BG: Не може да спре сега да вървим повече снимки

EN: Ten more rounds can I get a K.O.
BG: Десет повече кръга може да получа K.O.

EN: Paparazzi trying to make me pose
BG: Папараци се опитва да ме представлява

EN: Came to party til' I cant no more
BG: Дойде страна "аз мога повече

EN: Celebrate cuz that's all I know
BG: Празнуват щото е всичко, което знам

EN: Tip the groupies takin off their clothes
BG: Съвет фенки, обгръща дрехите си

EN: Grand finale' like superbowl
BG: Големият финал "като Супербоул

EN: Go hard run the show
BG: Отидете трудно тичам на шоуто

EN: That's right wild out got money to blow
BG: Това е право, диви out имампари за взривяване

EN: More light more ice when I walk in the door
BG: Повече светлина повече лед, когато ходя през вратата

EN: No hype I do it big all over the globe
BG: Не hype аз го правя голям цял свят

EN: Yeah!
BG: Да!

EN: I said it
BG: Казах, че

EN: Go tell it
BG: Иди и я кажете

EN: Confetti
BG: Конфети

EN: Who ready?
BG: Кой готов?

EN: I'm ready!
BG: Аз съм готов!

EN: You ready!
BG: Готови ли сте!

EN: Lets get it!
BG: Нека да го!

EN: You know I know how
BG: Знаете, че аз знам как

EN: To make em stop and stare as I zone out
BG: За да ги спре и зяпам като зона

EN: The club can't even handle me right now
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега

EN: Watchin you watchin me I'll go all out
BG: гледаш ме гледа ще отиват всички

EN: The club can't even handle me right now (yeahhhhh)
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега (yes)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: The club can't even handle me right now (yeahhhhh)
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега (yes)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: You got me watchin now (hey)
BG: Хвана ме гледа сега (Ей)

EN: Got my attention now (hey)
BG: Имам внимание сега (Ей)

EN: Got everybody in the club wanting to know now
BG: Всички ли в клуба, които искат да знаят сега

EN: I am a ladies man
BG: Аз съм човек, дами

EN: Come be my lady and...
BG: Дойде бъде моята Лейди и...

EN: We can both zone, ouuuut,
BG: Ние може и двете зона, ouuuut,

EN: Bring ya body here let me switch up ya atmosphere
BG: Те въвеждат тялото тук нека да превключите теб атмосфера

EN: I'll take you out o' the club 'n' up in my new Lear
BG: Аз ще ви извадят о клуб "n" нагоре в моя нов Лир

EN: Fly you all 'round the world
BG: Лети всички "по света

EN: You are my baby girl
BG: Вие сте ми момиченце

EN: Are you ready to go now!
BG: Готови ли сте да отидете сега!

EN: You know I know how
BG: Знаете, че аз знам как

EN: To make em stop and stare as I zone out
BG: За да ги спре и зяпам като зона

EN: The club can't even handle me right now
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега

EN: Watchin you watchin me I'll go all out
BG: гледаш ме гледа ще отиват всички

EN: The club can't even handle me right now (yeahhhhh)
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега (yes)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: The club can't even handle me right now (yeahhhhh)
BG: Клубът арго дори ръчка ми точно сега (yes)

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: Lets celebrate now
BG: Нека празнуват сега

EN: (Put your hands up! )
BG: (Поставете ръцете си!)

EN: You know who shut it down!
BG: Знаеш ли кой я затвори!