Artist: 
Search: 
FiO Baby - Back In Time (feat. JJ) lyrics (Bulgarian translation). | [Chorus JJ]
, If you could go back, what would you change?
, If I could go back, I would change...
03:48
video played 12 times
added 5 years ago
Reddit

FiO Baby - Back In Time (feat. JJ) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Chorus JJ]
BG: [Припев JJ]

EN: If you could go back, what would you change?
BG: Ако можете да се върнете, какво бихте променили?

EN: If I could go back, I would change nothing
BG: Ако аз да се върна, аз ще се промени нищо

EN: If you could go back, what would you change?
BG: Ако можете да се върнете, какво бихте променили?

EN: If I could go back, go back, go back, go back...
BG: Ако мога да отида назад, назад, назад, назад...

EN: [FiO]
BG: [FiO]

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: If I could go back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да се върна във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Trust me bro, I thought about it when
BG: Повярвай ми брато, аз мислех за това когато

EN: Haters just kept coming and, I was out and struggling
BG: Мразят само идваха и, бях се и се борят

EN: Had no way to fight em off, everybody called me soft
BG: Нямаше начин да пребори em, всички ме наричат меко

EN: Could of always stopped of course, yea I thought about remorse
BG: Може на винаги спря естествено, да мислех за разкаяние

EN: Coulda let the hate enforce, that me and music divorce
BG: може да съм нека мразя прилагане, че ме и музика развод

EN: But fuck it man I didn't listen, and I thank that god I didn't
BG: Но Майната му човек, аз не слушам, и благодаря на Бог аз не

EN: Why you ask? Im a tell ya, everything'd be different
BG: Защо питаш? Im Кажи ти, всичко ще бъде различен

EN: Mr. FiO Baby would of never been born
BG: Г-н FiO бебе уж на никога не са били родени

EN: Would of never got on stage, would of never preformed
BG: Уж на никога не на сцената, уж на никога заготовки

EN: Back when I was Baby FiO, still naive, young and brittle
BG: Обратно, когато бях бебе FiO, още наивни, млади и крехки

EN: Wrote a song, for a girl, the result, got belittled
BG: Написах една песен, за едно момиче, резултатът, имам belittled

EN: Yea, at the time If I could go back,
BG: да, по това време, ако можех да се върна,

EN: I'd take my precious song and it in the thrash
BG: Аз ще взема моите скъпоценни песени то в траш

EN: Instead of being ridiculed, we'd be having laughs
BG: Вместо да се подиграват, ние ще бъде като смях

EN: But worse of all...I'd of erased the past
BG: Но по-лошо от всичко...Имах да изтрият миналото

EN: [Chorus JJ]
BG: [Припев JJ]

EN: If you could go back, what would you change?
BG: Ако можете да се върнете, какво бихте променили?

EN: If I could go back, I would change nothing
BG: Ако аз да се върна, аз ще се промени нищо

EN: If you could go back, what would you change?
BG: Ако можете да се върнете, какво бихте променили?

EN: If I could go back, go back, go back, go back...
BG: Ако мога да отида назад, назад, назад, назад...

EN: [FiO]
BG: [FiO]

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: Should of, Could of, Would-ofs, yea I'd never go back
BG: Трябва да, може на, ще-ofs, да, аз никога не ще се върна

EN: For if I did I would of never been attacked or harassed
BG: Защото ако аз did аз уж на никога не бил нападнат или тормоз

EN: By the same fucking faggit's who now pay to see me rap
BG: От същата шибана faggit които сега плащат да се види ме рап

EN: The same fucking faggit's, nod their heads fore they clap
BG: Същата шибана faggit, кимна главите си преден план те пляскат

EN: Yea I see ya'll from the stage, the lights aint that bright
BG: да видим ще от сцената, светлините aint че ярко

EN: Plus your girls all got my number, I just do that in spite
BG: Плюс си всички момичета ли ми номер, аз просто правя, въпреки

EN: Of you, yes you, you help pay for my clothes
BG: От вас да ви, можете да плати за моите дрехи

EN: You help pay for this gold, whats it like at my show
BG: Можете да плати за това злато, какво е искал в моето шоу

EN: To watch me from the crowd, straight up watch me explode
BG: За да гледате ме от тълпата, направо ме гледат експлодират

EN: To watch me go places, that you know you'll never go
BG: Да гледате ме отидете места, че знаеш, че никога няма да се

EN: To warm the hearts of thousands, who connect to my soul
BG: Да стопли сърцата на хиляди, коитосвързване към моята душа

EN: To be the guy you tell all your friends that you know
BG: Да бъде човек, казваш всичките си приятели, че знаете

EN: Oh, cause for me its amazing, offer weed when we blazing
BG: О, причина за мен предложението си невероятно, когато трева ние пламнал

EN: See so now I got your drugs, your money, and your girl
BG: Виж сега аз имам си наркотици, пари и си момиче

EN: I said it on the last tape, Im On Top of The World
BG: Казах, че на Последната лента, Im на върха на света

EN: I would never go back, I got your life in my hand bitch!
BG: Бих никога не се върна, имам живота си в моята ръка кучка!

EN: [Chorus JJ]
BG: [Припев JJ]

EN: If you could go back, what would you change?
BG: Ако можете да се върнете, какво бихте променили?

EN: If I could go back, I would change nothing
BG: Ако аз да се върна, аз ще се промени нищо

EN: If you could go back, what would you change?
BG: Ако можете да се върнете, какво бихте променили?

EN: If I could go back, go back, go back, go back...
BG: Ако мога да отида назад, назад, назад, назад...

EN: [FiO]
BG: [FiO]

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо

EN: If I could back in time, I wouldn't change a thing
BG: Ако може да назад във времето, аз няма да се промени нещо

EN: Nah I wouldn't change a thing, nah I wouldn't change a thing
BG: не аз няма да променя нещо, не аз няма да се промени нещо