Artist: 
Search: 
Reddit

Fejd - Drängen och Kråkan lyrics

Kråkan satt på hässjestör kraxade och sporde
drängen om han tordes honom fälja
Så rista dina runor väl, rista dem på lien din
Skänk mig rågen som nu vajar gyllene
i Jättars land med hjarteblod.

Tig nu still ditt fjäderfä, låtom mig betänka
Vad tjänar jag på mödan att jättar kränka
Du finner jungfru båld och god, vackraste i götaland
Henne må du äkta innan solens nedergång
Och skörden skall i kärvar stå.

Rågen skall falla, lien slår, djupa sår
Rågen skall falla vid gryninggens första ljus
Rågen skall falla, lien slår, djupa sår
Drängen och kråkan skörden bärgar
men bryter en ed.

Förbannelsen vilar i jättarnas land
Drängen han brunar sin lie för att dö

skörden bärgar
men bryter en ed