Artist: 
Search: 
FeFe Dobson - Legacy lyrics (Bulgarian translation). | Your face is all I ever see on this crowded street
, Like no one’s watching, you don’t care to...
03:59
video played 18 times
added 4 years ago
Reddit

FeFe Dobson - Legacy (Bulgarian translation) lyrics

EN: Your face is all I ever see on this crowded street
BG: Лицето ви е всичко, което някога видите този претъпкан улицата

EN: Like no one’s watching, you don’t care to act a fool with me
BG: Като никой не гледа, не ви е грижа да действа на глупак с мен

EN: You make me dance, but we’re tripping on my own two feet
BG: Ти ме караш да танцува, но ние сме спъване на моите собствени два крака

EN: Just like a drum my heart is jumping like a trampoline
BG: Точно като барабан сърцето ми е скачане като трамплин

EN: Know how to wash away my worries like the angry sea
BG: Знам как да се отмие тревогите ми като ядосан море

EN: Having a good time, they been on the edge of my …
BG: С добро време, те били на ръба на моя...

EN: It’s really loud but it’s got me sweating, I can feel the heat
BG: Това е наистина силен, но той ме е изпотяване, мога да чувствам топлината

EN: The fire’s raging, no telling what’s about to come for me
BG: Огъня на бушува, не казва какво е да дойде за мен

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If the lights go out I’m forever in your memory
BG: Ако светлините угаснат, аз съм завинаги в паметта ви

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: It’s true the eyes are the windows to a person’s soul
BG: Това е вярно, очите са прозорец към душата на човека

EN: It’s liek I’m staring in the mirror when I look at you
BG: Това е като аз съм гледаше в огледалото, когато погледна към теб

EN: I’ll turn the heavens down, if the devil came for you
BG: Ще превърнете небето надолу, ако дявола дойде за вас

EN: I’d rather go through hell, or …
BG: Аз скоро ще отида през ада, или...

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If the lights go out I’m forever in your memory
BG: Ако светлините угаснат, аз съм завинаги в паметта ви

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: [Outro]
BG: [Outro]

EN: Your face is all I ever see on this crowded street
BG: Лицето ви е всичко, което някога видитев този претъпкан улицата

EN: Like no one’s watching, you don’t care to act a fool with me
BG: Като никой не гледа, не ви е грижа да действа на глупак с мен

EN: You make me dance, but we’re tripping on my own two feet
BG: Ти ме караш да танцува, но ние сме спъване на моите собствени два крака

EN: Just like a drum my heart is jumping like a trampoline
BG: Точно като барабан сърцето ми е скачане като трамплин

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If the lights go out I’m forever in your memory
BG: Ако светлините угаснат, аз съм завинаги в паметта ви

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: If the lights go out I’m forever in your memory
BG: Ако светлините угаснат, аз съм завинаги в паметта ви

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: Na na na na, na na na na na yeah
BG: Na na na na, na na na na na да

EN: If I die tonight at least I left a legacy
BG: Ако умра тази вечер поне оставих наследство