Artist: 
Search: 
Fatboy Slim - Right Here Right Now lyrics (Bulgarian translation). | Right here, right now
, Right here, right now
, Right here, right now
, Right here, right now
, 
,...
03:29
video played 1,046 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Fatboy Slim - Right Here Right Now (Bulgarian translation) lyrics

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find, waking up to find
BG: Събуждайки се да се намери, събужда, за да намерите

EN: Waking up to find, waking up to find
BG: Събуждайки се да се намери, събужда, за да намерите

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, here, here, here
BG: Точно тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Waking up to find your love's not real
BG: Събуждайки се да намери любовта не е истинска

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, right now
BG: Точно тук, точно сега

EN: Right here, here, here, here
BG: Точно тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: Here, here, here, here
BG: Тук, тук, тук, тук

EN: - WBC, and who's this?
BG: - WBC, и кой е това?

EN: - Hey, this is Brad out of, this is Brad out of, this is...
BG: - Хей, това е Брад от това е Брад от, това е ...

EN: - Now huh, who's your, who's your favorite artist, what do you wanna hear?
BG: - Сега нали, кой си, кой е вашият любим художник, какво искате да чуете?

EN: - Well, huh, my favorite artist right now is Fatboy Slim, that guy kicks ass.
BG: - Е, нали, мои любими художници в момента е Fatboy Slim, че човек започва задника.

EN: - How tremendous is Fatboy Slim?
BG: - Как е огромна Fatboy Slim?

EN: - The band of the nineties, if you wanna call it a band,
BG: - Групата на деветдесетте години, ако искате да го наречем група,

EN: because it's a one man name.
BG: защото това е един човек име.

EN: - Wow... Fatboy, and you wanna hear that new Fatboy song?
BG: - Леле ... Fatboy и искате да го чуя нова песен Fatboy?

EN: - Absolutely!
BG: - Абсолютно!

EN: - Which one?
BG: - Кой?

EN: - The huh... it's "funk soul brother, check it out!"
BG: - В нали ... това е'фънк брат душа, проверете го!"

EN: - Sing it, I don't know which one!
BG: - Тя пее, аз не знам кой!

EN: - Right about now... the funk soul brother...
BG: - Точно за сега ... фънка брат душата ...

EN: check it out now... the funk soul brother...
BG: Проверете го сега ... фънка брат душата ...