Artist: 
Search: 
Fat Joe - Drop A Body lyrics (Bulgarian translation). | I’m gonna steal your body, yeah, ah, steal your body
, For me the sound of the trumpets,
,...
03:00
video played 1,818 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Fat Joe - Drop A Body (Bulgarian translation) lyrics

EN: I’m gonna steal your body, yeah, ah, steal your body
BG: Аз отивам да открадне тялото си, да, ах, открадне тялото си

EN: For me the sound of the trumpets,
BG: За мен под звуците на тромпетите,

EN: Triumphantly playing in my …
BG: Триумфално играе в моя...

EN: The sound of the substance … in my mind every time I’m touching hundreds
BG: Звукът на веществото в съзнанието ми всеки път, аз съм докосване стотици...

EN: Hustlers know the feeling and they love it
BG: Hustlers ли чувството и те го обичат

EN: God bless the men serving .. by the dozens
BG: Бог да благослови мъжете обслужващи... от десетки

EN: Cause all I ever wanted was to find the things who doesn’t
BG: Всичко, което някога исках е да се намерят неща, които не причиняват

EN: … brother hard
BG: ... брат твърд

EN: All that shit is … from the start
BG: Всичко, което глупости е... от самото начало

EN: Around the game the .. nigger, …
BG: Около играта... Негър...

EN: I started my journey today they taught me how to sell
BG: Започнах пътуването днес те ме научи как да се продават

EN: To this day they still trying to get me … tell
BG: В този ден, те все още се опитва да ме... кажете

EN: So fuck the dea and fuck sitting in a cell
BG: Така че Майната dea и дяволите седи в клетка

EN: I’d rather sit comfy on a 80 foot yacht
BG: По-скоро ще седи удобен на 80 метрова яхта

EN: On my … modern hoes and my criminal confidents
BG: На моя... модерни мотички и ми наказателни сигурности

EN: Toss champagne celebrate that we living
BG: Хвърляне шампанско празнуват че живеем

EN: And if you disagree, 1000 shots is what I’m giving, nigger
BG: И ако не сте съгласни, 1000 снимки е това, което давам, негър

EN: Ah, drop a body on them, aha
BG: Ах пуснете едно тяло върху тях, Аха

EN: Drop a body on the, yeah
BG: Пуснете тялото на, да

EN: Drop a body on them, close casket nobody saw him
BG: Пуснете едно тяло върху тях, близо casket никой не го видях

EN: Crime sagas from an entrepreneur
BG: Престъпността предания от предприемач

EN: Of white powder distributed clean at night hours
BG: Бял прах, разпределени чиста през нощта часа

EN: Purchasing fire arms, praying god forgive us
BG: Покупка огнестрелни оръжия, се моли на Бог да ни прости

EN: But thank god for money and the pussy that they bring us
BG: Но благодаря Бог за пари и мацки, които те ни донесе

EN: The .. has a penthouse I be off in it
BG: ... е аз се удържа в него навес

EN: The … stayed up … nigger chasing digits
BG: ... Остана... негър гони цифри

EN: Roam the yard with the grim reaper watch your step
BG: Roam двора с жътвар гледате стъпка

EN: Catch your very last breath that lead you to your death
BG: Последния дъх които ви водят до смъртта си

EN: Picture got money, you can keep your thoughts
BG: Картината имам пари, можете да поддържате вашите мисли

EN: Just give me head and study … bleed you off
BG: Просто да ме глава и учи... ви кървят разстояние

EN: And recognize a gun when you’re in his presence
BG: И признават пистолет, когато сте внеговото присъствие

EN: And ask bishop … dogs go to heaven, phew, ah
BG: И питам епископ..., кучета отиват в рая, Пфу, ах

EN: Ah, drop a body on them, aha
BG: Ах пуснете едно тяло върху тях, Аха

EN: Drop a body on the, yeah
BG: Пуснете тялото на, да

EN: Drop a body on them, close casket nobody saw him
BG: Пуснете едно тяло върху тях, близо casket никой не го видях

EN: I’m gonna steal your …
BG: Аз отивам да открадне вашия...

EN: Yeah, I told you nigger I go hard every hard nigger
BG: да, казах ти негър отида трудно всеки твърд негър

EN: Dark side 2 coming your way nigger, aw
BG: Тъмната страна 2, идващи вашия начин негър, aw

EN: … for it’s too late now.
BG: ... за това е твърде късно.