Artist: 
Search: 
Reddit

Farben Lehre - Spisek lyrics

Rozejrzyj się wokoło - wszystko pod kontrolą
Prawo wbrew wolności - wrota do sprawiedliwości
Tępe, puste twarze, z brunatnym makijażem
Straszą, depczą, niszczą - mają władzę, biorą wszystko

Nie graj z nimi w brudne gry
Albo oni, albo ty
Nie graj z nimi w brudne gry
Albo oni, albo ty

Rozejrzyj się wokoło - policja pod szkołą
Ciężki robi się klimat - w zimie lato, w lecie zima
Pokory uczą szuje - ten tworzy, tamten psuje
Piana z pyska się wylewa - ja ciągle śpiewam

Nie graj z nimi w brudne gry
Albo oni, albo ty
Nie graj z nimi w brudne gry
Albo oni, albo ty

Otwórz oczy, zamknij drzwi
Albo oni, albo ty
Otwórz oczy, zamknij drzwi
Potrzebują Twojej krwi

Od Ciebie zależy - Jak chcesz życie przeżyć?
Wolny wybór i droga - Naszą tarczą są słowa
Działaj szybko, czas leci - Hardo stawaj naprzeciw
Pokaż palec jeśli chcesz, kiedy trzeba powiedz nie

Nie graj z nimi w brudne gry
Albo oni, albo ty
Nie graj z nimi w brudne gry
Albo oni, albo ty