Artist: 
Search: 
Reddit

Farben Lehre - Regemental lyrics

Nie ma, nie ma, nie ma wolności na tym świecie
A miejsce wolności zajęły pieniądze
Pieniądze to za wszystko jest zapłata
Za pieniądze brat zabija brata

Nie ma, nie ma, nie ma miłości na tym świecie
A miejsce miłości zajęły pieniądze
Człowiek kocha tylko mamonę
Za pieniądze mąż kupuje żonę

Nie ma nie ma nie ma wolności i miłości
A ich miejsce zajęły pieniądze
Człowiek bez pieniędzy nie zazna wolności
Człowiek bez pieniędzy nie zazna miłości

Mamy jeszcze czas
Zamiast tego co mamy
Mamy jeszcze czas
Zamiast tego co mamy