Artist: 
Search: 
Reddit

Farben Lehre - Przemiany lyrics

Jeszcze dzisiaj głośno krzyczeć nie wolno
Wolność jest podobno od tygodnia
Wielu ludzi drogo płaci za mądrość
Wolność tutaj jest podobno

Wolność tutaj jest podobno,
Wolność tutaj jest... podobno

Jeszcze tłumy ludzi pamiętają czas wojny
Wolność jest podobno od tygodnia
Wielu z nich do dziś nie śpi spokojnie
Wolność tutaj jest podobno

Wolność tutaj jest podobno,
Wolność tutaj jest

Przemiany - paranoiczne plany
Przemiany - rozplakatowane
Przemiany - schizofreniczne stany
Przemiany - rozplakatowane

Jeszcze uliczne powietrze nie jest bezpieczne
Wolność jest podobno od tygodnia
Wszystko wokoło nie jest bezpieczne
Wolności nie ma i nie będzie

Wolności nie ma i nie będzie,
Wolności nie ma... nie

Przemiany - paranoiczne plany
Przemiany - rozplakatowane
Przemiany - schizofreniczne stany
Przemiany - rozplakatowane