Artist: 
Search: 
 - Fabolous & Red Cafe - I'm Ill (On 106 & Park) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | [Chorus: Sample of "A Billi" by Jay-Z] (Red Cafe)
, RAH, I’m ill, I’m ill, I’m ill,
, RAH,...
03:26
video played 484 times
added 7 years ago
by XTCMan
Reddit

Fabolous & Red Cafe - I'm Ill (On 106 & Park) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Chorus: Sample of "A Billi" by Jay-Z] (Red Cafe)
BG: [Припев: Пример на'А Billi" от Jay-Z] (Red Cafe)

EN: RAH, I’m ill, I’m ill, I’m ill,
BG: РСБ, аз съм болен, аз съм болен, аз съм болна,

EN: RAH, RAH, I’m ill, (I’m ill)
BG: РСБ, РСБ, аз съм болна, (аз съм болен)

EN: I’m ill, I’m ill, I’m ill, (Red Cafe)
BG: Аз съм болен, аз съм болен, аз съм болна, (Red Cafe)

EN: RAH, RAH, MOTHERF-CKER I’M ILL!
BG: РСБ, РСБ, MOTHERF-CKER Аз съм ILL!

EN: MOTHERF-CKER I’M ILL, MOTHERF-CKER I’M ILL
BG: MOTHERF-CKER Аз съм болен, MOTHERF-CKER Аз съм ILL

EN: (Talk to ‘em) RAH, RAH, (N-gga) I’m ill
BG: (Говори с ги) РСБ, РСБ, (N-GGA) Аз съм болен

EN: I’m ill, I’m ill, I’m ill, (I got this)
BG: Аз съм болен, аз съм болен, аз съм болна, (аз имам тази)

EN: RAH, RAH!
BG: РСБ, RAH!

EN: [ Red Cafe - Verse 1]
BG: [Red Cafe - Стих 1]

EN: Pop deuce spot, kid latch off, still rep white, that Ash Roth
BG: Поп двойка място, хлапе капаче на разстояние, все още представител бяло, че Аш Рот

EN: That uncut, that sushi, I’m too G, that’s Gucci (WHAT ELSE!!!)
BG: Това неизрязаните, че сушата, аз съм прекалено G, това е'Гучи" (какво друго!)

EN: I’m bossed up, they washed up, e’ryday that Kush I cough up
BG: Аз съм bossed, те достигнали, e'ryday че Куш аз плащам

EN: By all cash, we don’t rent out, I’m ill, swag in the penthouse
BG: С всички пари, ние не се отдава под наем, аз съм болна, рушвет в мезонет

EN: Been a Konvict, ask Akon, had blocks locked, ask Avon
BG: Бил Konvict, попитайте Akon, е заключена блокове, попитайте Avon

EN: That’s real talk, what’s up B’Mo! (Yep!)
BG: Това е реално говорим, какво става B'Mo! (Yep!)

EN: Bad Boy got Diddy on the T’Mo (WHAT ELSE!!!)
BG: Лошо момче ли Diddy на T'Mo (какво друго!)

EN: I’m ill, make it look simple, DJ bring it back like a rental
BG: Аз съм болен, за да изглежда проста, DJ я върне като наем

EN: Drinks don’t stop, we party all night
BG: Напитки не спират, ние цяла нощ парти

EN: And e’rywhere I go, I let it go like
BG: И e'rywhere и да отида, аз го пусна като

EN: [Chorus: Sample of "A Billi" by Jay-Z] (Red Cafe) (*Fabolous)
BG: [Припев: Пример на'А Billi" от Jay-Z] (Red Cafe) (* Fabolous)

EN: RAH, I’m ill, I’m ill, I’m ill,
BG: РСБ, аз съм болен, аз съм болен, аз съм болна,

EN: RAH, RAH, I’m ill, (I’m ill)
BG: РСБ, РСБ, аз съм болна, (аз съм болен)

EN: I’m ill, I’m ill, I’m ill, (Red Cafe)
BG: Аз съм болен, аз съм болен, аз съм болна, (Red Cafe)

EN: RAH, RAH, MOTHERF-CKER I’M ILL!
BG: РСБ, РСБ, MOTHERF-CKER Аз съм ILL!

EN: MOTHERF-CKER I’M ILL, MOTHERF-CKER I’M ILL
BG: MOTHERF-CKER Аз съм болен, MOTHERF-CKER Аз съм ILL

EN: RAH, RAH, (what else) (*Loso)
BG: РСБ, RAH (какво друго) (* Loso)

EN: I’m ill, (*I’m ill in case you ain’t know so!)
BG: Аз съм болен, (* аз съм зле в случай, че не се познавам толкова!)

EN: I’m ill, I’m ill, I’m ill, (*It’s R) RAH, RAH!
BG: Аз съм болен, аз съм болен, аз съм болна, (* Това е R) РСБ, RAH!

EN: [Fabolous - Verse 2]
BG: [Fabolous - Стих 2]

EN: If my name was Willis, they’ll prol’ly call me Will
BG: Ако името ми беше Уилис, те ще ми се обади Ще prol'ly

EN: But I’m the illest so that’s why they call me ill!
BG: Но аз съм illest така че защо ме наричат болен!

EN: EWWWW! You n-ggas disgust me
BG: EWWWW! Можете N-ggas мен отвращение

EN: And they ain’t talkin ’bout shit unless they discuss me
BG: И не е мач глупости говориш, освен ако не ме обсъжда

EN: Funeral Fab, yeah I’m in the building y’all
BG: Траурна Fab, да съм в всички вие сграда

EN: All black on and I be killin y’all
BG: Всички черни и аз се всички вие killin

EN: So, the name speak for itself
BG: Така че, името говори за себе си

EN: You have a loser plus a lame that’ll equal yourself
BG: Имате губещ плюс куци, че ще себе си равен

EN: Live from Bedford-Stuyvesant, the livest ones
BG: На живо от Бедфорд-Stuyvesant, на тези, жив

EN: Still on my Grizzlies, no Iverson (Waddup A.I.)
BG: И все пак на моя Гризлис, не Айвърсън (Waddup AI)

EN: You ain’t no gangsta, you an off-duty cop
BG: Не не е гангстер, ви дежурен полицай

EN: With ya fake ass, they should call you booty shots
BG: С теб фалшив задник, те трябва да ти се обадя плячка снимки

EN: Yankee game, better seats than Rudy got
BG: Янки игра, по-добри места от Руди има

EN: Fruity pot has me wit the eyes Matsui got (nice)
BG: Fruity пот ме е остроумие очите Мацуи имам (добър)

EN: That n-gga, that you are not
BG: Това н-GGA, че не сте

EN: Red dot on ya head’s the best tattoo you got
BG: Червена точка на главата ти е най-добрият татуировка имаш

EN: RAH!
BG: РСБ!

EN: [Chorus] (Red Cafe)
BG: [Припев] (Red Cafe)

EN: [Red Cafe - Verse 3]
BG: [Red Cafe - Стих 3]

EN: They trash, And I’m ill,
BG: Те боклук, и аз съм болна,

EN: I’m too hot how the f-ck I’m ‘gon chill
BG: Аз съм твърде горещ как е-аз съм СК'гони хлад

EN: Laid back, Maybach, back seat
BG: Назад, Maybach, задната седалка

EN: I’M BALLIN! Like a athlete
BG: Аз съм BALLIN! Като спортист

EN: Talk is cheap, everyone could afford it
BG: Беседа е евтин, всеки може да си го позволя

EN: Shakedown here, now everyone applaud
BG: Шейкдаун тук, сега всички ръкопляскат

EN: Now it’s showtime, time to camcorde
BG: Сега е време за шоу, време е да camcorde

EN: I’m in the buildin, and I’m the landlord
BG: Аз съм в buildin, и аз съм на наемодателя

EN: From the east, opposite of Kanye
BG: От изток, обратното на Kanye

EN: No appetizers it’s just en trees
BG: Не предястия това е просто EN дървета

EN: Just four doors, maybe a couple Coupes
BG: Само четири врати, може би няколко купета

EN: Everybody’s eatin, no Cup A Soup’s
BG: Everybody's ядеш, не купа супа е

EN: General R, just showed up
BG: Общи R, просто се появи

EN: Don’t pass me nothin already rolled up
BG: Не ми мине нищо вече навити

EN: Drinks don’t stop, party all night
BG: Напитки не спират, парти през цялата нощ

EN: And everywhere I go, I let it go like
BG: И където и да отида, аз го пусна като

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [End]
BG: [Край]