Artist: 
Search: 
Fabolous - Make Me Better (feat. Ne-Yo) lyrics (Bulgarian translation). | Timbo, hey, Ne-Yo
, Say what, Loso, hey, hey
, 
, I'm a movement by myself, ooh
, But I'm a force...
04:02
video played 3,357 times
added 7 years ago
Reddit

Fabolous - Make Me Better (feat. Ne-Yo) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Timbo, hey, Ne-Yo
BG: Timbo, хей, Ne-Yo

EN: Say what, Loso, hey, hey
BG: Кажи какво, Loso, ей, ей

EN: I'm a movement by myself, ooh
BG: Аз съм движение от себе си, о

EN: But I'm a force when we're together
BG: Но аз съм сила, когато сме заедно

EN: Mami, I'm good all by myself, ooh
BG: Мами, аз съм добър всичко от себе си, о

EN: But baby, you, you make me better
BG: Но скъпа, ти, ти ме карат по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: You plus me, it equals better math
BG: Вие плюс мен, то се равнява на по-добро математика

EN: Your boy, a good look but she my better half
BG: Вашият момче, добър вид, но тя ми половинка

EN: I'm already bossin', already flossin'
BG: Аз съм вече bossin', вече flossin"

EN: But why have the cake if it ain't got the sweet frostin'?
BG: Но защо на тортата, ако не се получи сладък frostin'?

EN: (You're, you're, you're, you're)
BG: (Ти, ти си, ти си, ти си)

EN: Keepin' me on my A game
BG: Keepin ми'на моята игра

EN: (With, with, with, with)
BG: (С, с, с, с)

EN: Without havin' the same name
BG: Без да има среща'със същото име

EN: (That, that, that, that, that)
BG: (Това, че това, че това)

EN: That ain't a fling
BG: Това не е само забавление

EN: (But, but, but, but)
BG: (Но, но, но, но)

EN: But shorty, we burn it up
BG: Но Шорти, ние го изгори

EN: The sag in my swag, pep in my step
BG: В СГХГ в моя рушвет, жизненост в моя стъпка

EN: Daddy do the Gucci, mami in Gisettes
BG: Татко направи Gucci, Мами в Gisettes

EN: Guess it's a G thing, whenever we swing
BG: Предполагам, това е нещо, G, всеки път, когато ние люлка

EN: I'ma need Coretta Scott if I'm 'gon be king
BG: Аз съм нужда Coretta Скот, ако аз съм'гони цар

EN: I'm a movement by myself, ooh
BG: Аз съм движение от себе си, о

EN: But I'm a force when we're together
BG: Но аз съм сила, когато сме заедно

EN: Mami, I'm good all by myself, ooh
BG: Мами, аз съм добър всичко от себе си, о

EN: But baby, you, you make me better
BG: Но скъпа, ти, ти ме карат по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: First thing's first, I does what I do
BG: Първото нещо, което на първо място, аз какво да направя

EN: But everything I am, she's my improve
BG: Но всичко, което съм, тя ми се подобри

EN: I'm already bossin', I'm already fly
BG: Аз съм вече bossin', аз вече съм летят

EN: But if I'm a star, she is the sky
BG: Но ако аз съм звезда, тя е на небето

EN: (I, I, I)
BG: (I, I, I)

EN: And when I feel like I'm on top
BG: И когато се чувствам сякаш съм на върха

EN: (She, she, she)
BG: (Тя, тя, тя)

EN: She give me reason, then I stop
BG: Тя ми дава основание, след това да спра

EN: (And, and, and, and, and)
BG: (И още, и още, и още)

EN: And though I'm hot
BG: И въпреки че аз съм с гореща

EN: (To, to, to)
BG: (Да, да, да)

EN: Together, we burn it up
BG: Заедно, ние го изгори

EN: The caked up cut, the cleaned up ice
BG: В спечена се нарязани на почистят леда

EN: The shorty come around, I clean up nice
BG: В Шорти си наоколо, аз почисти хубаво

EN: Dynamic duo, Batman and Robin
BG: Динамичен дуо, Батман и Робин

EN: Whoever don't like it, it's that man's problem
BG: Който не го харесва, това е, че човекът е проблем

EN: (And, and, and)
BG: (И още, и още)

EN: And when I feel like I'm tired
BG: И когато аз чувствам, че съм уморена

EN: (My, my, my)
BG: (Моя, моя, моя)

EN: My baby's takin' me higher
BG: Моето бебе оо, ми по-високи

EN: (I, I, I, I, I)
BG: (Аз, аз, аз, аз, аз)

EN: I'm on fire
BG: Аз съм на пожар

EN: (But, but, but)
BG: (Но, но, но)

EN: But shorty, we burn it up
BG: Но Шорти, ние го изгори

EN: I'm a movement by myself, ooh
BG: Аз съм движение от себе си, о

EN: But I'm a force when we're together
BG: Но аз съм сила, когато сме заедно

EN: Mami, I'm good all by myself, ooh
BG: Мами, аз съм добър всичко от себе си, о

EN: But baby, you, you make me better
BG: Но скъпа, ти, ти ме карат по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: I said beside every great man, you could find a woman
BG: Казах до всеки велик мъж, може да се намери жена

EN: Like a soldier holdin' him down
BG: Като войник държи го надолу

EN: She treats me like a don, watches for the hit
BG: Тя ме третира като Дон, часовници за хит

EN: Checks where I go, even watches who I'm with
BG: Проверки, където и да отида, дори часовници, които аз съм с

EN: The right when I'm wrong, so I never slip
BG: Правото, когато не съм прав, така че никога не съм приплъзване

EN: Show me how to move, that's why I never trip
BG: Покажи ми как да се движат, ето защо аз никога пътуване

EN: And baby girl, you so major, they should front page ya
BG: И момиченце, толкова големи, те трябва да предната ти страница

EN: (Front page ya)
BG: (Front ти страница)

EN: God bless the parents who made ya
BG: Бог да благослови родители, които те прави

EN: (Who made ya)
BG: (Кой те прави)

EN: Middle finger, anybody who hate the
BG: Средния пръст, всеки, който мразят

EN: (Who hate the)
BG: (Кой мразят)

EN: Way we burn it up
BG: Начина, по който го изгори

EN: I'm a movement by myself, ooh
BG: Аз съм движение от себе си, о

EN: But I'm a force when we're together
BG: Но аз съм сила, когато сме заедно

EN: Mami, I'm good all by myself, ooh
BG: Мами, аз съм добър всичко от себе си, о

EN: But baby, you, you make me better
BG: Но скъпа, ти, ти ме карат по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: Yeah, baby, them lames you playin' with
BG: Да, скъпа, ти ги lames свиря, с

EN: They gon' push you down
BG: Те гонят ли натискам

EN: We tryin' to compliment you
BG: В момента се опитвам да ви комплимент

EN: You know, make you better
BG: Вие знаете, да ви направи по-добре

EN: Top notch Tim, nice look Ne-Yo
BG: Най-щръбка Тим, приятен външен вид Ne-Yo

EN: Livin' good, Loso
BG: добре, Livin 'Loso

EN: They ask you how you doin' now
BG: Те ви питат как правя сега

EN: Tell 'em, better than them
BG: Кажи им, по-добре от тях

EN: I'm a movement by myself, ooh
BG: Аз съм движение от себе си, о

EN: But I'm a force when we're together
BG: Но аз съм сила, когато сме заедно

EN: Mami, I'm good all by myself, ooh
BG: Мами, аз съм добър всичко от себе си, о

EN: But baby, you, you make me better
BG: Но скъпа, ти, ти ме карат по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре

EN: (You make me better)
BG: (Може да ме по-добра)

EN: You make me better
BG: Караш ме да по-добре