Artist: 
Search: 
Example - Kids Again lyrics (Bulgarian translation). | We'll be whoever we wanna be
, We'll laugh in the face of teachers
, We'll see wherever we wanna...
03:43
video played 42 times
added 4 years ago
Reddit

Example - Kids Again (Bulgarian translation) lyrics

EN: We'll be whoever we wanna be
BG: Ние ще се всеки, който иска да бъде

EN: We'll laugh in the face of teachers
BG: Ние ще се смее в лицето на учителите

EN: We'll see wherever we wanna see
BG: Ще видим, където искаме да видите

EN: Run away from home they'll never reach us
BG: Избяга от дома си, те никога не ще стигнете до нас

EN: I wanna feel oh so young today
BG: Искам да се чувствам о толкова млади днес

EN: I don't wanna do whatever they tell me
BG: Аз не искам да правя каквото ми казват

EN: I wanna feel oh so young today
BG: Искам да се чувствам о толкова млади днес

EN: So let's behave like kids again
BG: Така че нека да се държат като деца отново

EN: Kids again, kids again
BG: Децата отново, децата отново

EN: Let's behave like kids again
BG: Нека да се държат като деца отново

EN: Kids again, kids again
BG: Децата отново, децата отново

EN: Let's behave like kids again
BG: Нека да се държат като деца отново

EN: We'll be whoever we wanna be
BG: Ние ще се всеки, който иска да бъде

EN: Behave like despicable creatures
BG: Се държат като презрян същества

EN: We'll see wherever we wanna see
BG: Ще видим, където искаме да видите

EN: We don't need Nintendo's, or Adidas
BG: Ние не се нуждаят, на Nintendo или Адидас

EN: I wanna feel oh so young today
BG: Искам да се чувствам о толкова млади днес

EN: I don't wanna do whatever they tell me
BG: Аз не искам да правя каквото ми казват

EN: I wanna feel oh so young today
BG: Искам да се чувствам о толкова млади днес

EN: So let's behave like kids again
BG: Така че нека да се държат като деца отново

EN: Kids again, kids again, let's behave like kids again
BG: Децата отново, децата отново, нека да се държат като деца отново

EN: Bring your friends, let's pretend, let's behave like kids again
BG: Носете си приятели, нека преструвам, нека да се държат като деца отново

EN: Let's behave like kids again
BG: Нека да се държат като деца отново

EN: I'm happy with you, but I need the truth
BG: Аз съм щастлив с вас, но имам нужда от истината

EN: And I miss my youth, it was oh so simple
BG: И ми липсва моята младост, той е ох толкова прости

EN: I'm happy with you, but I need the truth
BG: Аз съм щастлив с вас, но имам нужда от истината

EN: And I miss my youth, it was oh so simple
BG: И ми липсва моята младост, той е ох толкова прости

EN: Kids again, kids again
BG: Децата отново, децата отново

EN: Let's behave like kids again
BG: Нека да се държат като деца отново

EN: Kids again, kids again
BG: Децата отново, децата отново

EN: Let's behave like kids again
BG: Нека да се държат като деца отново