Artist: 
Search: 
Eve - Love Is Blind (feat. Faith Evans) lyrics (Bulgarian translation). | Faith]
, 
, Hmm, yeah, yeah, hmm
, 
, 
, 
, [Eve]
, 
, Hey, yo I don't even know you and I hate...
03:40
video played 2,726 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Eve - Love Is Blind (feat. Faith Evans) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Faith]
BG: Вяра]

EN: Hmm, yeah, yeah, hmm
BG: Хм, да, да, нали

EN: [Eve]
BG: [Ева]

EN: Hey, yo I don't even know you and I hate you
BG: Ей аз дори не зная и аз ви мразя

EN: See all I know is that my girlfriend used to date you
BG: Вижте всичко, което знам е, че приятелката ми, използвани за вас дата

EN: How would you feel if she held you down and raped you?
BG: Как бихте се чувствали, ако тя те задържи и изнасилена?

EN: Tried and tried, but she never could escape you
BG: Опитах и ​​се опитах, но тя никога няма да ви избяга

EN: She was in love and I'd ask her how? I mean why?
BG: Тя е в любовта и бих я питам как? Искам да кажа защо?

EN: What kind of love from a nigga would black your eye?
BG: Каква любов от негрото ще черно твоето око?

EN: What kind of love from a nigga every night make you cry?
BG: Каква любов от негрото всяка вечер да те разплаче?

EN: What kind of love from a nigga make you wish he would die?
BG: Каква любов от един негър се иска той да умре?

EN: I mean shit he bought you things and gave you diamond rings
BG: Искам да кажа глупости, че сте купили нещата и ви даде диамантени пръстени

EN: But them things wasn't worth none of the pain that he brings
BG: Но тях неща не си струва нито един от болката, която той носи

EN: And you stayed, what made you fall for him?
BG: И ти остава, какво те накара да си падат по него?

EN: That nigga had the power to make you crawl for him
BG: Това негро е имал силата да ви накара да обходи за него

EN: I thought you was a doctor be on call for him
BG: Мислех, че е бил лекар на повикване се за него

EN: Smacked you down cause he said you was too tall for him, huh?
BG: Пребих You Down защото той каза, че е твърде висока за него, а?

EN: That wasn't love, babygirl you was dreamin'
BG: Това не е любов, babygirl ви е сънят

EN: I could have killed you when you said your seed was growin' from his semen
BG: Бих могъл да те убие, когато ти каза твоето потомство е да израснеш'от неговата сперма

EN: 1 – [Faith]
BG: 1 - [Faith]

EN: Love is blind, and love is blind
BG: Любовта е сляпа, а любовта е сляпа

EN: It will take over your mind
BG: Това ще отнеме повече от ума си

EN: What you think is love may truly not be
BG: Какво според вас е любовта наистина не може да бъде

EN: You need to elevate and find
BG: Трябва да се издигнат и да намерят

EN: [Eve](Faith)
BG: [Ева] (Вяра)

EN: I don't even know you and I'd kill you myself
BG: Аз дори не зная и аз ще ви се самоубия

EN: You played with her like a doll and put her back on the shelf
BG: Вие се играе с нея като кукла и да я върне на рафта

EN: Wouldn't let her go to school and better herself
BG: Няма ли да я пусне на училище и по-добре себе си

EN: She had a baby by your ass and you ain't giving no help
BG: Тя имаше бебе от задника и не дава никаква помощ

EN: Uh-huh big time hustler, snake motherfucker
BG: А-ха голям мошеник време, змия копеле

EN: One's born everyday and everyday she was your sucker
BG: Един се ражда всеки ден и всеки ден тя си издънка

EN: How could you beat the mother of your kids?
BG: Как можа да победи майката на децата си?

EN: How could you tell her that you lover her?
BG: Как можа да си кажеш, че си любовник?

EN: Don't give a fuck if she lives
BG: Не му пука, ако тя живее

EN: She told me she would leave you, I admit it she did
BG: Тя ми каза, че ще ви оставя, аз го призная, тя е

EN: But came back, made up a lie about you missing your kids
BG: Но се върна, състояща се лъжа за вас липсва на децата си

EN: Sweet kisses, baby ain't even know she was your mistress
BG: Сладки целувки, бебето не е още, че тя е вашата любовница

EN: Had to deal with fist fights and phone calls from your bitches
BG: Трябваше да се справят с юмрук битки и телефонни повиквания от кучки

EN: Floss like you possess her, tellin' me to mind my business
BG: Памук като я притежава, да ми говориш на ум си бизнес

EN: Said that it was her life and stay the fuck out of it
BG: Каза, че това беше нейният живот и да останат по дяволите от нея

EN: I tried and said just for him I'll keep a ready clip
BG: Опитах се и каза само за него аз ще продължавам готов клип

EN: (No, no, no, no)
BG: (Не, не, не, не)

EN: Repeat 1
BG: Повторение на 1

EN: [Eve](Faith)
BG: [Ева] (Вяра)

EN: I don't even know you and I want you dead
BG: Аз дори не зная и аз искам да си мъртъв

EN: Don't know the facts but I saw the blood pour from her head
BG: Не знам фактите, но видях кръвта излива от главата си

EN: See I laid down beside her in the hospital bed
BG: Виж аз, предвидени до нея в болничното легло

EN: And about two hours later, doctors said she was dead
BG: И около два часа по-късно лекарите каза, че е мъртъв

EN: Had the nerve to show up at her mother's house the next day
BG: Ако тези нерви да се появи в къщата на майка си на следващия ден

EN: To come and pay your respects and help the family pray
BG: За да дойде и да платите отношения и да помогне на семейството се молим

EN: Even knelt down on one knee and let a tear drop (oh)
BG: Дори и коленичи на едно коляно и нека една сълза спад (о)

EN: And before you had a chance to get up
BG: И преди сте имали шанс да се изправи

EN: You heard my gun cock
BG: Чувал ли си ми пистолет петел

EN: Prayin' to me now, I ain't God but I'll pretend
BG: Се моли за мен сега, не е Бог, но аз ще се преструвам

EN: I ain't start your life but nigga I'mma bring it to an end
BG: Не е започнат живота си, но негър I'mma тя да прекратят

EN: And I did, clear shots and no regrets, never
BG: И го направих, ясни снимки и не съжалявам, никога не

EN: Cops comin' in, watch me going to jail
BG: Полицаи влезеш, да гледате мен в затвора

EN: Nigga whatever my bitch, fuck it my sister
BG: Nigga каквото си кучка, майната му на сестра ми

EN: You could never figure out even if I let you live
BG: Никога не можех да разбера, дори ако те оставя да си живеят

EN: What our love was all about
BG: Това, което нашата любов беше всичко за

EN: I considered her my blood and it don't come no thicker (whoa)
BG: Видях я моята кръв и че причината не е не-дебел (чакай)

EN: Repeat 1 till end
BG: Повторение на 1 до края