Artist: 
Search: 
Evanescence - Sweet Sacrifice lyrics (Bulgarian translation). | It's true, we're all a little insane
, But it's so clear now that I am unchained
, 
, Fear is only...
06:49
video played 1,362 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Evanescence - Sweet Sacrifice (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's true, we're all a little insane
BG: Това е вярно, ние сме всички малко луд

EN: But it's so clear now that I am unchained
BG: Но това е толкова ясно, че сега аз съм unchained

EN: Fear is only in our minds
BG: Страхът е само в нашите умове

EN: Taking over all the time
BG: Като през цялото време

EN: Fear is only in our minds,
BG: Страхът е само в съзнанието ни,

EN: But it's taking over all the time
BG: Но това е като през цялото време

EN: You poor, sweet, innocent thing
BG: Можете бедните, сладък, невинен нещо

EN: Dry your eyes and testify
BG: Химическо очи и свидетелства

EN: You know you live to break me -- don't deny,
BG: Знаете, че живеете да прекъсне ме не отричам,

EN: Sweet sacrifice
BG: Сладки жертвоприношение

EN: One day, I'm gonna forget your name
BG: Един ден, аз отивам да се забрави името си

EN: And one sweet day, you're gonna drown in my lost pain
BG: И един сладък ден, започваш да се удави в болката ми губи

EN: Fear is only in our minds
BG: Страхът е само в нашите умове

EN: Taking over all the time
BG: Като през цялото време

EN: Fear is only in our minds,
BG: Страхът е само в съзнанието ни,

EN: But its taking over all the time
BG: Но си като през цялото време

EN: You poor, sweet, innocent thing
BG: Можете бедните, сладък, невинен нещо

EN: Dry your eyes and testify
BG: Химическо очи и свидетелства

EN: And oh, you love to hate me don't you, honey?
BG: И о, обичам да ме мразиш не ти, скъпа?

EN: I'm your sacrifice...
BG: Аз съм си жертва...

EN: [I dream in darkness
BG: [Аз мечтая в тъмнината

EN: I sleep to die
BG: Аз спя да умре

EN: Erase the silence
BG: Изтриване на мълчанието

EN: Erase my life]
BG: Изтриване на живота ми]

EN: Do you wonder why you hate? [Our burning ashes]
BG: Питате ли се защо мразиш? [Нашата изгаряне пепел]

EN: [Blacken the day]
BG: [Почернявам ден]

EN: Are you still too weak to survive your mistakes? [A world of nothingness]
BG: Има ли все още твърде слаби, за да оцелее грешките си? [Светът на нищетата]

EN: [Blow me away]
BG: [Удар me далеч]

EN: You poor, sweet, innocent thing
BG: Можете бедните, сладък, невинен нещо

EN: Dry your eyes and testify
BG: Химическо очи и свидетелства

EN: You know you live to break me -- don't deny,
BG: Знаете, че живеете да прекъсне ме не отричам,

EN: Sweet sacrifice
BG: Сладки жертвоприношение