Artist: 
Search: 
Evanescence - Going Under lyrics (Bulgarian translation). | Now I will tell you what I've done for you
, 
, 50 thousand tears I've cried
, Screaming, deceiving,...
03:39
video played 2,321 times
added 8 years ago
Reddit

Evanescence - Going Under (Bulgarian translation) lyrics

EN: Now I will tell you what I've done for you
BG: Сега аз ще ви кажа какво съм направил за вас

EN: 50 thousand tears I've cried
BG: 50 хиляди сълзи съм извика

EN: Screaming, deceiving, and bleeding for you
BG: Крещи, лъжете и кървене за вас

EN: And you still won't hear me
BG: И все още няма да ме чуе

EN: Don't want your hand this time, I'll save myself
BG: Не искам вашата ръка този път, аз ще спася

EN: Maybe I'll wake up for once
BG: Може би аз ще се събуди за пръв път

EN: Not tormented...Daily defeated by you
BG: Не измъчени...Ежедневно, победен от вас

EN: Just when I thought I'd reached the bottom
BG: Точно когато си мислех, че е достигнала дъното

EN: I'm dying again...
BG: Аз умирам отново...

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: I'm going under
BG: Аз ще съм

EN: Drowning in you
BG: Удавяне във вас

EN: I'm falling forever
BG: Аз съм попадат завинаги

EN: I've got to break through
BG: Аз трябва да пробие

EN: I'm going under
BG: Аз ще съм

EN: Blurring and stirring the truth and the lies
BG: Замъгляване и разбъркване на истината и лъжи

EN: So I don't know what's real and what's not
BG: Така че аз не знам какво е реално и кое не е

EN: Always confusing the thoughts in my head
BG: Винаги объркващи мисли в главата ми

EN: So I can't trust myself anymore
BG: Така че аз не мога да себе си доверие вече

EN: I'm dying again
BG: Аз умирам отново

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: So go on and scream
BG: Така че Хайде и крещи

EN: Scream at me
BG: Крещи в мен

EN: I'm so far away
BG: Аз съм толкова далеч далеч

EN: I won't be broken again
BG: Аз няма да бъдат разбити отново

EN: I've got to breathe
BG: Аз трябва да дишат

EN: I can't keep going under
BG: Не може да продължи да функционира

EN: (Chorus)
BG: (Припев)