Artist: 
Search: 
Europe - Carrie lyrics (Bulgarian translation). | When light goes down, I see no reason
, For you to cry. weve been through this before
, In every...
03:43
video played 3,588 times
added 8 years ago
Reddit

Europe - Carrie (Bulgarian translation) lyrics

EN: When light goes down, I see no reason
BG: Когато светлината преминава, не виждам причина защо

EN: For you to cry. weve been through this before
BG: За да вика. weve е през това преди

EN: In every time, in every season,
BG: Във всеки път, всеки сезон,

EN: God knows Ive tried
BG: Бог знае Ive опит

EN: So please dont ask for more.
BG: Така че моля не питай повече.

EN: Cant you see it in my eyes
BG: Недостиг на надвишение, го виждате в очите ми

EN: This might be our last goodbye
BG: Това може да бъде ни последният сбогуване

EN: Carrie, carrie, things they change my friend
BG: Кери, Кери, нещата, те променят моят приятел

EN: Carrie, carrie, maybe well meet again
BG: Кери, Кери, добре се срещат отново може би

EN: I read your mind, with no intentions
BG: Четох си ума, с намерения

EN: Of being unkind, I wish I could explain
BG: Че случай, бих искал да обясня

EN: It all takes time, a whole lot of patience
BG: Всичко отнема време, много търпение

EN: If its a crime, how come I feel no pain.
BG: Ако му е престъпление, защо се чувствам не болка.