Artist: 
Search: 
Estelle - Anyway 2 (How Stella Got Her Groove Back EP) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse]
, You been actin hella straight
, Brought me flowers every day
, 
, See, I can turn the...
03:27
video played 199 times
added 4 years ago
Reddit

Estelle - Anyway 2 (How Stella Got Her Groove Back EP) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: You been actin hella straight
BG: Били актин hella прави

EN: Brought me flowers every day
BG: Ми донесе цветя всеки ден

EN: See, I can turn the other way
BG: Виж, аз може да се превърне по друг начин

EN: And you’ll be there
BG: И ще бъде там

EN: Said you’ll be there there there…
BG: Каза ще бъде там има там...

EN: [Pre-Chorus]
BG: [Предварително хор]

EN: I like my kisses a little bit rough
BG: Аз като моите целувки малко грубо

EN: Don’t go missin me a little too much
BG: Не трябва да излизат missin ми малко твърде много

EN: You can disagree, tell me wussup (tell me wussup)
BG: Можете да се разминават, Кажи ми wussup (Кажи ми wussup)

EN: [Chorus – part 1]
BG: [Хор – част 1]

EN: You… give it to me anyway I want it boy
BG: Вие... да го за мен все пак искам това момче

EN: Give it to me anyway I want it boy
BG: Дай го на мен все пак искам това момче

EN: Give it to me anyway I want it boy
BG: Дай го на мен все пак искам това момче

EN: [Chorus – part 2]
BG: [Хор – част 2]

EN: But I don’t feel the shadow when you put it down
BG: Но аз не се чувствам сянката, когато го сложите

EN: I need me a lover who’s gonna work me out
BG: Ми трябва един любовник, който ще ме тренират

EN: Give it to me anyway you want it boy
BG: Дай го на мен все пак искате това момче

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: Baby, no, I ain’t afraid
BG: Бебе, не, аз не се страхува

EN: In the past you made me stay
BG: В миналото сте направили ми престой

EN: And they may come back around
BG: И те могат да се върнат

EN: But I’ll be there
BG: Но аз ще бъда там

EN: No, I’ll be there there there…
BG: Не, аз ще бъда там има там...

EN: [Pre-Chorus]
BG: [Предварително хор]

EN: I like my kisses a little bit rough
BG: Аз като моите целувки малко грубо

EN: Don’t go missin me a little too much
BG: Не трябва да излизат missin ми малко твърде много

EN: You can disagree, tell me wussup
BG: Можете да се разминават, Кажи ми wussup

EN: [Chorus – part 1]
BG: [Хор – част 1]

EN: So you… give it to me anyway I want it boy
BG: Така че ви... да го за мен все пак искам това момче

EN: Give it to me anyway I want it boy
BG: Дай го на мен все пак искам това момче

EN: Give it to me anyway I want it boy
BG: Дай го на мен все пак искам това момче

EN: [Chorus – part 2]
BG: [Хор – част 2]

EN: But I don’t feel the shadow when you put it down
BG: Но аз не се чувствам сянката, когато го сложите

EN: I need me a lover who’s gonna work me out
BG: Ми трябва един любовник, който ще ме тренират

EN: Give it to me anyway you want it boy
BG: Дай го на мен все пак искате това момче

EN: Work it out!
BG: Работа то вън!

EN: Work it out, Work it out
BG: Работа то вън, да го направим

EN: Work it out!
BG: Работа то вън!

EN: Work it out, Work it out
BG: Работа то вън, да го направим

EN: Work it out!
BG: Работа то вън!

EN: Work it out!
BG: Работа то вън!