Artist: 
Search: 
Erykah Badu - Fall In Love (Your Funeral) lyrics (Bulgarian translation). | uh, uh, uh,
, you better go back the way you came
, wrong way, uh, if you stay
, prepare to have yo...
06:06
video played 1,816 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Erykah Badu - Fall In Love (Your Funeral) (Bulgarian translation) lyrics

EN: uh, uh, uh,
BG: ъ-ъ, ъ-ъ, ъ-ъ,

EN: you better go back the way you came
BG: по-добре се върнете начина, по който си дошъл

EN: wrong way, uh, if you stay
BG: грешен начин, ъ-ъ, ако остане

EN: prepare to have yo shyt rearranged
BG: подготовка за йо shyt пренаредени

EN: the way, uh, I say, uh
BG: Между другото, ъ-ъ, аз казвам, ъ-ъ

EN: you better get on away from here, huh
BG: По-добре се на далеч от тук, а

EN: you gone see, uh, it’s gone be some,
BG: Ти какво бе, виж, ъ-ъ, че е няма да са някои,

EN: slow singing and flower bringing
BG: бавно пеене и цветни привеждане

EN: if my burglar alarm starts..
BG: ако си крадец аларма започва ..

EN: you don’t wanna
BG: Вие не искате да

EN: fall in love with me... um hm, no ohh
BG: влюби в мен ... хм хм, не о

EN: see you don’t wanna fall in love with me, (fa, la laa) uh umm
BG: виж не искам да се влюби в мен, (е а ла лаа) ъ-ъ хмм

EN: see you don’t wanna fallll in looove with me,
BG: виж не искам да fallll в looove с мен,

EN: see you don’t wanna fa la laaa..with me, no no
BG: виж не искате да е а-ла-laaa .. с мен, не, не

EN: see, you aint the worstest one I have done, huh
BG: виж, не е worstest едно съм направил, а

EN: but you’ll do, uh, til he come, hey
BG: но вие ще направите, ъ-ъ, докато той дойде, ей

EN: see we gone take this shyt from the top
BG: виж ние няма да приемат това shyt от върха

EN: you gotta, change jobs and change gods
BG: Трябва да, промяна на работни места и промяна боговете

EN: you better get on away from here, hey
BG: По-добре се на далеч от тук, ей

EN: you gone see, uh, it’s gone be some,
BG: Ти какво бе, виж, ъ-ъ, че е няма да са някои,

EN: slow singing and flowering bringing
BG: бавно пеене и цъфтежа привеждане

EN: if my burglar alarm starts
BG: ако си крадец аларма започва

EN: see you don’t wanna fall in love with me, uh umm
BG: виж не искам да се влюби в мен, ъ-ъ хмм

EN: see you don’t wanna fall in love with me, (fa la la)
BG: виж не искам да се влюби в мен, (е а-ла-ла)

EN: see you don’t wanna fallll in looove with me, (I tried to tell ya) ohhh, uh ohh
BG: виж не искам да fallll в looove с мен, (аз се опитах да ти кажа) Ох, ъ-ъ о

EN: see you don’t wanna fa la laa.. uh umm, not me
BG: виж не искате да е а-ла-лаа .. ъ-ъ хмм, не аз

EN: see its gonna be some
BG: виж му ще бъде около

EN: slow singing and flower bringing
BG: бавно пеене и цветни привеждане

EN: if my burglar alarm starts ringing
BG: ако си крадец аларма започва звънене

EN: slow singing and flowering bringing. ohhh
BG: бавно пеене и цъфтежа подала. Ох

EN: if my burglar alarm starts ringing, fa la laa
BG: ако си крадец аларма започва звънене, е а-ла-лаа

EN: slow singing and flower bringing.
BG: бавно пеене и цветни подала.

EN: if my burglar alarm starts ringing
BG: ако си крадец аларма започва звънене

EN: slow singing and flower bringing
BG: бавно пеене и цветни привеждане

EN: if my burglar alarm sssssst
BG: ако си крадец sssssst аларма

EN: see you don’t wanna fall in love, see, no no
BG: виж не искам да се влюбя, вижте, не, не

EN: see you don’t wanna fall in love, uh, no me
BG: виж не искам да се влюбя, ъ-ъ, не ме

EN: see you don’t wanna fall in looove..with me, no noo
BG: виж не искам да се looove .. с мен, не Noo

EN: see you don’t wanna fa laa laa..(with me), no no noo
BG: виж не искате да е а лаа лаа .. (с мен), не, не Noo

EN: see you don’t wanna fall in love
BG: виж не искам да се влюбя

EN: ohhhhh, hey um mhhh
BG: ohhhhh, хей mhhh хм

EN: see you don’t wanna..fall..in.. love
BG: виж не искате да попаднете .. .. инча. любов

EN: hey hey heyy
BG: Ей Ей Heyy

EN: see you don't wanna.. fall..in.. love
BG: виж не искате да .. попадат .. инча. любов

EN: oooooooooh ohhhh not me
BG: oooooooooh не ме ohhhh

EN: see you don’t wanna fa laa laa..(fall in love with me) no, no,
BG: виж не искате да е а лаа лаа .. (влюби в мен), не, не,

EN: see you don’t wanna fall in love..with me.. oww hey, baa baby
BG: виж не искам да се влюбя .. с мен .. oww хей, BAA бебе

EN: see you don’t wanna fall in love..wit me
BG: виж не искам да се влюбя .. с мен

EN: fall in love with me, naw naw, hey
BG: влюби в мен, naw Сега, хей

EN: see you don’t... fall in love with me, hey
BG: виж да не ... влюби в мен, ей

EN: see no no noo, fall in love with me, hey
BG: не виждам никакъв Нее, се влюби в мен, ей

EN: fall in love with me
BG: влюби в мен

EN: fall in love with me
BG: влюби в мен