Artist: 
Search: 
Erik - Moia Li Si lyrics (English translation). | 1.Пак в мене се гушна,
, като коте послушна.
, Как добре се...
03:50
video played 942 times
added 9 years ago
Reddit

Erik - Moia Li Si (English translation) lyrics

BG: 1.Пак в мене се гушна,
EN: 1. spoon Again in me,

BG: като коте послушна.
EN: as a kitten obedient.

BG: Как добре се преструваш,
EN: How well pretend

BG: докато ме целуваш!
EN: While kissing me!

BG: Пак в мене се гушна,
EN: Hug me again,

BG: като коте послушна.
EN: as a kitten obedient.

BG: И отново прощавам,
EN: And again, forgive,

BG: и за теб се раздавам.
EN: and for you giving.

BG: припев:
EN: Chorus:

BG: Моя ли си? Моя ли си?
EN: My? My?

BG: искъм да ти вярвам!
EN: I trust you!

BG: Вместо да се съмнявам!
EN: Instead of doubt.

BG: Моя ли си? Моя ли си?
EN: My? My?

BG: Искъм да не мисля,
EN: I do not think

BG: ден поне да забравя!
EN: day at least to forget!

BG: А мъжете край мене,
EN: And the men around me,

BG: си разказват за тебе!
EN: you tell about you!

BG: и броят колко пъти,
EN: and count how many times

BG: пробвали са вкусъти!
EN: tried are vkus″ti!

BG: И се смеят волгардно,
EN: And laugh, volgardno

BG: и са прави навярно,
EN: and they're right, maybe

BG: и за всички е ясно,
EN: and all is clear

BG: че ме лъжеш ужасно.
EN: you're lying to me terribly.

BG: Пак в мене се гушна,
EN: Hug me again,

BG: като коте послушна.
EN: as a kitten obedient.

BG: Как добре се преструваш,
EN: How well pretend

BG: докато ме целуваш!
EN: While kissing me!

BG: 2.Пак в мене се гушна,
EN: 2. spoon Again in me,

BG: като коте послушна.
EN: as a kitten obedient.

BG: И по мене почувствах,
EN: And I felt

BG: най-невинните устни.
EN: the most innocent lips.

BG: Пак в мене се гушна,
EN: Hug me again,

BG: като коте послушна.
EN: as a kitten obedient.

BG: и отново прощавам,
EN: and again, forgive,

BG: и за теб се раздавам.
EN: and for you giving.

BG: припев:
EN: Chorus:

BG: Моя ли си? Моя ли си?
EN: My? My?

BG: Искъм да ти вярвам!
EN: Ito believe you!

BG: Вместо да се съмнявам!
EN: Instead of doubt.

BG: Моя ли си? Моя ли си?
EN: My? My?

BG: Искъм да не мисля,
EN: I do not think

BG: ден поне да забравя!
EN: day at least to forget!

BG: А мъжете край мене,
EN: And the men around me,

BG: си разказват за тебе.
EN: you tell about you.

BG: И броят колко пъти,
EN: And count how many times

BG: пробвали са вкусъти!
EN: tried are vkus″ti!

BG: И се смеят волгардно,
EN: And laugh, volgardno

BG: и са прави навярно,
EN: and they're right, maybe

BG: и за всички е ясно,
EN: and all is clear

BG: че ме лъжеш ужасно.
EN: you're lying to me terribly.

BG: Пак в мене се гушна,
EN: Hug me again,

BG: като коте послушна.
EN: as a kitten obedient.

BG: Как добре се преструваш,
EN: How well pretend

BG: докато ме целуваш!
EN: While kissing me!

BG: А мъжете край мене,
EN: And the men around me,

BG: си разказват за тебе.
EN: you tell about you.

BG: и броят колко пъти,
EN: and count how many times

BG: пробвали са вкусъти!
EN: tried are vkus″ti!

BG: И се смеят волгардно,
EN: And laugh, volgardno

BG: и са прави навярно,
EN: and they're right, maybe

BG: и за всички е ясно,
EN: and all is clear

BG: че ме лъжеш ужасно.
EN: you're lying to me terribly.

BG: Пак в мене се гушна,
EN: Hug me again,

BG: като коте послушна.
EN: as a kitten obedient.

BG: Как добре се преструваш,
EN: How well pretend

BG: докато ме целуваш!
EN: While kissing me!

BG: Моя ли си?
EN: My?