Artist: 
Search: 
Erik - Krai Na Igrata lyrics (English translation). | 1.Давa ти заето моето сърце...ти достатъчно от него вече...
03:46
video played 597 times
added 8 years ago
by kras79
Reddit

Erik - Krai Na Igrata (English translation) lyrics

BG: 1.Давa ти заето моето сърце...ти достатъчно от него вече взе...но дори до смърт да е ранено знай...всичко има край...
EN: 1. Dava you employed my heart ...you enough of it already took ...But even to death to know is injured ...everything has an end ...

BG: Две посоки ни разделят и боли.....Но назад не гледат моите очи...Само сбогом мога да ти кажа аз...И на добър час..
EN: Two directions we divide and hurt ...But back not looking at my eyes ...Only farewell I can tell you I. ..And good luck ...

BG: Слагам край на играта...ти обърка нещата...вместо да се намразим...нека си вървим...
EN: I finish the game ...you confuse things ...instead of namrazim ...Let her go ...

BG: 2.Късно е да се обаждаш вече ти...май забрави че сама така реши...срещи и раздели е живота ти...пълен с лъжи...
EN: 2. late to obaždaš now you ...may forget that itself so decides ...meetings and sections is your life ...full of lies ...

BG: Две посоки ни разделят и боли.....Но назад не гледат моите очи...Само сбогом мога да ти кажа аз...И на добър час..
EN: Two directions we divide and hurt ...But back not looking at my eyes ...Only farewell I can tell you I. ..And good luck ...

BG: Слагам край на играта...ти обърка нещата...вместо да се намразим...нека си вървим...
EN: I finish the game ...you confuse things ...instead of namrazim ...Let her go ...