Artist: 
Search: 
Eric Church - A Man Who Was Gonna Die Young lyrics (Bulgarian translation). | I like fast cars and shop dreams, 
, Chased a lot of crazy things, 
, Left behind my share of broken...
03:38
video played 290 times
added 4 years ago
Reddit

Eric Church - A Man Who Was Gonna Die Young (Bulgarian translation) lyrics

EN: I like fast cars and shop dreams,
BG: Обичам бързите коли и магазин мечти,

EN: Chased a lot of crazy things,
BG: Подгони много луди неща,

EN: Left behind my share of broken pieces
BG: Ляво зад моя дял на счупени парчета

EN: This morning I turned 36
BG: Тази сутрин се 36

EN: And you just remember half of it
BG: И помните само половината от него

EN: You wonder how you out-lived Hank or Jesus
BG: Чудите се как живеете извън Ханк или Исус

EN: I put the rage in a river, roll in a thunder
BG: Сложи ярост в река, търкалят в гръм

EN: But you kept me from going under
BG: Но ти ме държат от става по

EN: When that current got too heavy
BG: Когато този ток ли прекалено тежък

EN: I always thought I'd be a heap of metal
BG: Винаги мислех, че ще бъде една купчина метал

EN: And a cloud of smoke, foot stuck to the pedal
BG: И облак от дим, крак остана на педала

EN: Sold for parts like a junkyard rusted-out Chevy
BG: Продава за части като мотор ръждясали-out Chevy

EN: Fear I've had none,
BG: Страх аз съм имал такива,

EN: What the hell made you wanna love
BG: Какво по дяволите ви накара да обичам

EN: A man who was gonna die young?
BG: Един човек, който щеше да умре млад?

EN: In the mirror I saw my surprise,
BG: В огледалото видях моя изненада,

EN: Who knew gray hairs like to hide on a head,
BG: Кой знаеше, сиви косми искал да се скрие на главата,

EN: Didn't think he'd live past thirty
BG: Не мисля, че той ще живее последните тридесет

EN: If I make it thirty more,
BG: Ако го направи тридесет повече,

EN: It's the brown that you'll be looking for
BG: Това е Браун, че ще се търси

EN: As you run your fingers through,
BG: Докато тече пръстите си

EN: Say slow down honey
BG: Казват, че бавно надолу мед

EN: I put the rage in a river, roll in a thunder
BG: Сложи ярост в река, търкалят в гръм

EN: But you kept me from going under
BG: Но ти ме държат от става по

EN: When that current got too heavy
BG: Когато този ток ли прекалено тежък

EN: I always thought I'd be a heap of metal
BG: Винаги мислех, че ще бъде една купчина метал

EN: And a cloud of smoke, foot stuck to the pedal
BG: И облак от дим, крак остана на педала

EN: Sold for parts like a junkyard rusted-out Chevy
BG: Продава за части като мотор ръждясали-out Chevy

EN: Fear I've had none,
BG: Страх аз съм имал такива,

EN: What the hell made you wanna love
BG: Какво по дяволите ви накара да обичам

EN: A man who was gonna die young?
BG: Един човек, който щеше да умре млад?

EN: Call it intuition, or call it crazy
BG: Наречете го интуиция, или го наричат луд

EN: Just thought by now I'd be pushing up daisies
BG: Просто мислех, че от сега ще бъде бутане нагоре маргаритки

EN: But I'd gladly stick around if we're together
BG: Но аз с удоволствие ще си наоколо, ако сме заедно

EN: So baby when you bow your head tonight,
BG: Толкова сладък, когато ви се покланят главата си тази вечер,

EN: Could you tell the Lord I've changed my mind
BG: Може ли да каже Господ аз съм променя съзнанието ми

EN: And with you I'd like to live forever
BG: И с вас би искал да живее вечно