Artist: 
Search: 
Eric Bellinger - My X Miss (feat. Ravaughn Brown) lyrics (Bulgarian translation). | I know I’ve might have been a little naughty
, But I’ll be nice if you bring back my Shawty
,...
02:39
video played 202 times
added 6 years ago
Reddit

Eric Bellinger - My X Miss (feat. Ravaughn Brown) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I know I’ve might have been a little naughty
BG: Знам, че аз съм биха могли са били малко Палави

EN: But I’ll be nice if you bring back my Shawty
BG: Но аз ще бъде добре, ако вкарвате обратно ми Shawty

EN: You know I don’t deserve to be
BG: Знаете, че аз не заслужават да се

EN: Sitting home all by myself on Christmas Eve
BG: Начало на заседание всичко от себе си навечерието на Коледа

EN: I remember the way you used to hold me down
BG: Помня начина, по който сте използвали за ме задръжте

EN: Now you’re not around, no presents under the tree, oh no
BG: Вече не сте наоколо, не подаръци под дърво, о не

EN: Just a mistletoe and me, staring at each other
BG: Само mistletoe и аз, вгледан в друг

EN: Won’t be a merry X mas for me
BG: Няма да бъде Весела x УО за мен

EN: Cause I be missing my X miss, yeah
BG: Причина, аз да липсва да ми x МИС,

EN: I know I’ve might have been a little naughty
BG: Знам, че аз съм биха могли са били малко Палави

EN: But I’ll be nice if you bring back my Shawty
BG: Но аз ще бъде добре, ако вкарвате обратно ми Shawty

EN: You know I don’t deserve to be
BG: Знаете, че аз не заслужават да се

EN: Sitting home all by myself on Christmas Eve
BG: Начало на заседание всичко от себе си навечерието на Коледа

EN: I remember the way you used to hold me down
BG: Помня начина, по който сте използвали за ме задръжте

EN: Now you’re not around, no presents under the tree, oh no
BG: Вече не сте наоколо, не подаръци под дърво, о не

EN: Just a mistletoe and me, staring at each other
BG: Само mistletoe и аз, вгледан в друг

EN: Won’t be no Christmas kiss, oh no
BG: Няма да няма Коледа целувка, о не

EN: You made it on my list, yes you did
BG: Сте го направили в моя списък, да сте направили

EN: When I asked for you to change
BG: Когато попитах да променяте

EN: You would always stay the same
BG: Винаги вие ще остане същото

EN: Boy you better go talk to Santa
BG: Боже вие по-добре да говорим за Санта

EN: Won’t no gift exchange
BG: Няма никакви подарък обмен

EN: At least not over here, you let me crying at home all year
BG: Най-малко не повече тук можете да ме плаче вкъщи цялата година

EN: From now on and December, it’s me who you remember
BG: От сега нататък и декември това съм аз, което помните

EN: Oh, oh, won’t be a merry Christmas for you
BG: О о, няма да бъде Весела Коледа вместо вас

EN: Won’t be a merry X mas for me
BG: Няма да бъде Весела x УО за мен

EN: Cause I be missing my X miss, yeah X 2
BG: Причина, аз да липсва ми x МИС, да X 2

EN: It’s been a lonely Christmas Eve, yeah.
BG: Той е бил самотна Бъдни вечер, да.