Artist: 
Search: 
Enrique Iglesias - Takin Back My Love (feat. Ciara) lyrics (Bulgarian translation). | (Red one, Ciara)
, 
, (Enrique)
, 
, Go ahead just leave,
, Can't hold you, 
, You're free
, Here,...
03:58
video played 113 times
added 4 years ago
Reddit

Enrique Iglesias - Takin Back My Love (feat. Ciara) (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Red one, Ciara)
BG: (Червен един, Ciara)

EN: (Enrique)
BG: (Енрике)

EN: Go ahead just leave,
BG: Отиди напред просто оставете,

EN: Can't hold you,
BG: Не може да побере

EN: You're free
BG: Вие сте свободни

EN: Here, take all these things,
BG: Ето вземете всички тези неща,

EN: If they mean so much to you
BG: Ако те означава толкова много за вас

EN: I gave you your dreams
BG: Дадох ти мечтите си

EN: 'Cause you meant the world
BG: Защото означава света

EN: So did I deserve
BG: Така че аз заслужавам

EN: To be left here hurt?
BG: Тук наляво се боли?

EN: You think I don't know
BG: Мислите, че аз не знам

EN: (uh huh)
BG: (ъ-ъ нали)

EN: You're out of control
BG: Вие сте извън контрол

EN: (uh huh)
BG: (ъ-ъ нали)

EN: And then I'm finding all of this from my boys
BG: И след това аз съм намирането на всички на това от моите момчета

EN: Girl, you're stone cold
BG: Момиче, ти си камък студена

EN: (uh huh)
BG: (ъ-ъ нали)

EN: You say it ain't so
BG: Вие казвате, това не е така

EN: (uh huh)
BG: (ъ-ъ нали)

EN: You already know I'm not attached to material
BG: Вие вече знаете, аз не съм привързан към материал

EN: I'll give it all up, but I'm takin' back my love
BG: Аз ще го дам всичко, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
BG: Аз съм Takin ' обратно любов моя, аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I've given you too much, but I'm takin' back my love
BG: Аз съм ви дал твърде много, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, my love, my love, my love
BG: Аз съм Takin ' обратно, моята любов, моята любов, моята любов, моята любов

EN: My love.
BG: Моя любов.

EN: Yeah
BG: Да

EN: What did I do to give us the cue?
BG: Какво съм направил, за да ни даде ориентир?

EN: I'm just confused as I stand here and look at you
BG: Аз съм просто объркана, тъй като аз стоя тук и да погледна

EN: From head to feet
BG: От главата до краката

EN: All that's not me
BG: Всичко, което не ме е

EN: Go 'head, keep the keys
BG: Отидете "главата, държи ключовете

EN: That's not what I need from you
BG: Това е не това, което трябва от вас

EN: You think that you know
BG: Мислите, че знаете

EN: (I do)
BG: (Аз правя)

EN: You've made yourself cold
BG: Вие сте си прави студена

EN: (Oh, yeah)
BG: (О, да)

EN: How could you believe them over me?
BG: Как може да им вярвам над мен?

EN: I'm your girl
BG: Аз съм твоето момиче

EN: You're out of control
BG: Вие сте извън контрол

EN: (So what?)
BG: (Какво?)

EN: How could you let go?
BG: Как може да ви пусна?

EN: (Oh, yeah)
BG: (О, да)

EN: Don't you know I'm not attached to material?
BG: Не знаеш ли, аз не съм привързан към материал?

EN: I'll give it all up, but I'm takin' back my love
BG: Аз ще го дам всичко, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
BG: Аз съм Takin ' обратно любов моя, аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I've given you too much, but I'm takin' back my love
BG: Аз съм ви дал твърде много, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, my love, my love, my love
BG: Аз съм Takin ' обратно, моята любов, моята любов, моята любов, моятаЛюбов

EN: I'll give it all up, but I'm takin' back my love
BG: Аз ще го дам всичко, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
BG: Аз съм Takin ' обратно любов моя, аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I've given you too much, but I'm takin' back my love
BG: Аз съм ви дал твърде много, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, my love, my love, my love
BG: Аз съм Takin ' обратно, моята любов, моята любов, моята любов, моята любов

EN: So all this love I gave you, take it away
BG: Така че цялата тази любов, дадох ви, да го

EN: (Uh, uh huh)
BG: (Ъ, ъ-ъ нали)

EN: You think material's the reason I came
BG: Мислите, че материал е причината, аз дойдох

EN: (Uh, uh huh)
BG: (Ъ, ъ-ъ нали)

EN: If I had nothing would you want me to stay
BG: Ако имах какво ще искате да останете

EN: (Uh, uh huh)
BG: (Ъ, ъ-ъ нали)

EN: You keep your money, take it all away
BG: Дръжте парите си, да го всички

EN: I'll give it all up, but I'm takin' back my love
BG: Аз ще го дам всичко, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
BG: Аз съм Takin ' обратно любов моя, аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I've given you too much, but I'm takin' back my love
BG: Аз съм ви дал твърде много, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, my love, my love
BG: Аз съм Takin ' обратно, моята любов, моята любов, моята любов

EN: I'll give it all up, but I'm takin' back my love
BG: Аз ще го дам всичко, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
BG: Аз съм Takin ' обратно любов моя, аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I've given you too much, but I'm takin' back my love
BG: Аз съм ви дал твърде много, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, my love, my love
BG: Аз съм Takin ' обратно, моята любов, моята любов, моята любов

EN: I'll give it all up, but I'm takin' back my love
BG: Аз ще го дам всичко, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
BG: Аз съм Takin ' обратно любов моя, аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I've given you too much, but I'm takin' back my love
BG: Аз съм ви дал твърде много, но аз съм Takin ' обратно моята любов

EN: I'm takin' back my love, my love, my love, my love
BG: Аз съм Takin ' обратно, моята любов, моята любов, моята любов, моята любов

EN: Ooh, my love
BG: Ох моя любов

EN: Ooh, my love
BG: Ох моя любов