Artist: 
Search: 
Enrique Iglesias - Somebody's Me lyrics (Bulgarian translation). | You, do you remember me?
, Like I remember you?
, Do you spend your life
, Going back in your mind...
05:04
video played 2,110 times
added 7 years ago
Reddit

Enrique Iglesias - Somebody's Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: You, do you remember me?
BG: Вие, Спомняте ли си ме?

EN: Like I remember you?
BG: Като си спомням ли?

EN: Do you spend your life
BG: Имате ли прекарват живота си

EN: Going back in your mind to that time?
BG: Връщам се в ума си за това време?

EN: ?Cause I, I walk the streets alone
BG: ?Причина аз, ходя по улиците сам

EN: I hate being on my own
BG: Аз мразя да сам

EN: And everyone can see that I really fell
BG: И всеки може да види, че аз наистина се влюбих

EN: And I?m going through hell
BG: И аз? m, Минаваме през ада

EN: Thinking about you with somebody else
BG: Мисля за вас с някой друг

EN: Somebody wants you, somebody needs you
BG: Някой иска ли, някой се нуждае от теб

EN: Somebody dreams about you every single night
BG: Някой мечтае за вас всяка вечер

EN: Somebody can?t breathe, without you it?s lonely
BG: Някой може да? т дишат, без да го? s самотен

EN: Somebody hopes that one day you will see
BG: Някой се надява, че един ден ще видите

EN: That somebody's me, that somebody's me, yeah
BG: Че някой ме е, че някой ме е, да

EN: How, how did we go wrong?
BG: Как как може да се обърка?

EN: It was so good and now it?s gone
BG: Той беше толкова добър и сега го? s отишъл

EN: And I pray at night that our paths soon will cross
BG: И аз се моля нощем, че пътищата ни скоро ще кръст

EN: And what we hide isn't lost
BG: И това, което ние кожа не е загубен

EN: ?Cause you?re always right here in my thoughts
BG: ?Причина ти? си винаги точно тук, в моите мисли

EN: Somebody wants you, somebody needs you
BG: Някой иска ли, някой се нуждае от теб

EN: Somebody dreams about you every single night
BG: Някой мечтае за вас всяка вечер

EN: Somebody can?t breathe, without you it?s lonely
BG: Някой може да? т дишат, без да го? s самотен

EN: Somebody hopes that one day you will see
BG: Някой се надява, че един ден ще видите

EN: That somebody's me, oh, yeah
BG: Че някой ми е, о, да

EN: You will always be in my life even if I?m not in your life
BG: Вие винаги ще бъде в моя живот, дори ако аз? m не в живота си

EN: ?Cause you're in my memory
BG: ?Защото сте в паметта ми

EN: You, will you remember me?
BG: Вас, ще ви запомни ме?

EN: And before you set me free, oh, listen please
BG: И преди да ме освободи, о, слушате моля

EN: Somebody wants you, somebody needs you
BG: Някой иска ли, някой се нуждае от теб

EN: Somebody dreams about you every single night
BG: Някой мечтае за вас всяка вечер

EN: Somebody can?t breathe, without you it?s lonely
BG: Някой може да? т дишат, без да го? s самотен

EN: Somebody hopes that someday you will see
BG: Някой се надява, че някой ден ще видите

EN: Somebody's me, that somebody's me
BG: Някой ме е, че някой ми е

EN: That somebody's me, that somebody's me, oh, yeah
BG: Че някой ми е, че някой ме, о, да