Artist: 
Search: 
Enrique Iglesias - Push (feat. Lil Wayne) lyrics (Bulgarian translation). | [Lil' Wayne]
, Fly boy yeah right
, Hey mamma they call me Wheezy
, You should be with me I gotta...
03:52
video played 1,980 times
added 7 years ago
Reddit

Enrique Iglesias - Push (feat. Lil Wayne) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Lil' Wayne]
BG: Уейн [Лил]

EN: Fly boy yeah right
BG: Fly Да момче прави

EN: Hey mamma they call me Wheezy
BG: Ей мама им ми се обади Уизи

EN: You should be with me I gotta pocket full of reasons
BG: Трябва да си с мен, аз трябва джоб пълен с причини

EN: Baby I can bless you when you ain't even sneezing
BG: Бебе мога да ви благослови, когато дори не е кихане

EN: I be at your rescue when you don't even need me
BG: Аз на Ваше оздравяване, когато дори не ми трябва

EN: I can have you dreaming when you even sleeping
BG: Мога да ви сънувам, когато дори спят

EN: Mamma I can help you get off like the weekend
BG: Mamma мога да ви помогне да сляза като през уикенда

EN: You said what you wanna do it to the new Enrique
BG: Ти каза, че това, което искам да го направя на нова Енрике

EN: I put this in and put the song on replay
BG: Сложих това и да изложат на песен на просвирване

EN: And then she backed it up like
BG: И тогава тя го подкрепени като

EN: [Enrique]
BG: [Енрике]

EN: When you need it
BG: Когато имате нужда от него

EN: Girl I try to hide it
BG: Момичето се опитвам да го скрия

EN: But I can't escape it oh baby
BG: Но не мога да я избегне О, скъпа

EN: Please forgive me
BG: Моля те, прости ми

EN: When I think of you my thoughts are so x-rated oh baby
BG: Когато мисля за теб мислите ми са толкова X-Rated О, скъпа

EN: Baby I don't give a damn
BG: Скъпа, не ми пука

EN: I know that your man's nowhere in sight oh oh
BG: Знам, че си човек никъде не се вижда ох ох

EN: And your eyes don't tell a lie
BG: И очите ти не се лъжа

EN: I know you wanna come with me tonight
BG: Знам, че искате да дойдете с мен тази вечер

EN: And I'll see you right
BG: И ще се видим право

EN: But first you gotta
BG: Но първото, което трябва да

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Make me believe you want it
BG: Да ме накараш да повярвам, че го искам

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Know I can't go on longing
BG: Знам, че не може да продължава копнеж

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Go ahead lay it on it (Don't stop)
BG: Давай го туря на нея (Не спирайте)

EN: Don't stop until the morning (girl)
BG: Не спирайте до сутринта (момиче)

EN: Just keep pushing back on it
BG: Просто продължавай бутане обратно на нея

EN: Do you want me (You know it)
BG: Искаш ли (ти го знаеш)

EN: Do you need me (You know it)
BG: Имате ли нужда от мен (Ти го знаеш)

EN: Will you please me (You know it)
BG: Бихте ли ми (Знаеш)

EN: Will you tease me (You know it)
BG: Ще ви дразни ме (Знаеш)

EN: Baby I,
BG: Baby I,

EN: I'm the kinda guy that don't get real excited (oh baby)
BG: Аз съм човек, доста, които не се истински развълнуван (О, скъпа)

EN: When you have,
BG: След като,

EN: When you have you're private party I hope that I'm invited (oh baby)
BG: След като сте частно парти се надявам, че аз съм поканени (О, скъпа)

EN: Baby I don't give a damn
BG: Скъпа, не ми пука

EN: I know that your man's nowhere in sight whoa (what your man gotta do with me, tell me)
BG: Знам, че си човек никъде не се вижда ей (това, което човек трябва да направиш с мен, кажи ми)

EN: And your eyes don't tell a lie
BG: И очите ти не се лъжа

EN: I know you wanna come with me tonight
BG: Знам, че искате да дойдете с мен тази вечер

EN: And I'll see you right
BG: И ще се видим право

EN: But first you gotta
BG: Но първото, което трябва да

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Make me believe you want it
BG: Да ме накараш да повярвам, че го искам

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Girl I can't go on longing
BG: Момичета не мога да отида на копнеж

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Go ahead lay it on it (Don't stop)
BG: Давай го туря на нея (Не спирайте)

EN: Don't stop until the morning (girl)
BG: Не спирайте до сутринта (момиче)

EN: Just keep pushing back on it
BG: Просто продължавай бутане обратно на нея

EN: [Lil' Wayne]
BG: Уейн [Лил]

EN: Now after you back it up just stop
BG: Сега, след като го архивирате просто спрете

EN: Now drop it like its hot, and pop it like a glock
BG: Сега тя отскача като си горещо, и поп като Глок

EN: And stop it like a watch, now move it like
BG: И спри като часовник, сега се движат като

EN: Clockwork
BG: Като часовник

EN: Your body screaming and your booty is an outburst
BG: Тялото ти крещи и си плячка е един изблик

EN: She wanna do it do it with no delay
BG: Тя искам да го направя го направя, без забавяне

EN: I told her I can run it run it just like relay
BG: Аз си казах, че може да работи тичам то тя точно като реле

EN: 'cause I'm cool, just like the breeze way
BG: Защото аз съм готин, точно като бриз начин

EN: Now push it like salt and PE-PE-PE-A
BG: Сега го бутам като сол и PE-PE-PE-A

EN: [Enrique]
BG: [Енрике]

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Make me believe you want it
BG: Да ме накараш да повярвам, че го искам

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Girl I can't go on longing
BG: Момичета не мога да отида на копнеж

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Go ahead lay it on it (Don't stop)
BG: Давай го туря на нея (Не спирайте)

EN: Don't stop until the morning (girl)
BG: Не спирайте до сутринта (момиче)

EN: Just keep pushing back on it
BG: Просто продължавай бутане обратно на нея

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Make me believe you want it
BG: Да ме накараш да повярвам, че го искам

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Girl I can't go on longing
BG: Момичета не мога да отида на копнеж

EN: Push push back upon it (girl)
BG: Натиснете избутване на него (момиче)

EN: Go ahead lay it on it (Don't stop)
BG: Давай го туря на нея (Не спирайте)

EN: Don't stop until the morning (girl)
BG: Не спирайте до сутринта (момиче)

EN: Just keep pushing back on it
BG: Просто продължавай бутане обратно на нея

EN: Push push (girl) (Mr Morales)
BG: Натиснете натиснете (момиче) (г-н Моралес)

EN: Push push (girl)
BG: Натиснете натиснете (момиче)

EN: Push push (girl)
BG: Натиснете натиснете (момиче)

EN: Push push
BG: Натиснете натиснете