Artist: 
Search: 
Eminem - Superman lyrics (Bulgarian translation). | [Dina Rea:]
, Mmmhh
, 
, [Eminem:]
, You high baby?
, 
, [Dina Rea:]
, Yeahh...
, 
, [Eminem:]
,...
04:54
video played 4,859 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Eminem - Superman (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: Mmmhh
BG: Mmmhh

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: You high baby?
BG: Можете високо бебето?

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: Yeahh...
BG: Yeahh ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: Yeah?
BG: Така ли?

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: hahaha..Talk to me...
BG: хахаха .. Говори ми ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: You want me to tell you somethin?
BG: Искаш ли да ти кажа нещо?

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: Uh huh...
BG: Ами нали ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: I know what you wanna hear...
BG: Знам, че това, което искат да чуят ...

EN: 'Cuz I know you want me baby I think I want you too...
BG: "Защото аз знам, че ме искаш скъпа, аз мисля, че искате прекалено ...

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: I think I love you baby...
BG: Мисля, че те обичам скъпа ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: I think I love you too...
BG: Мисля, че аз те обичам ...

EN: I'm here to save you girl,
BG: Аз съм тук, за да ви спести момиче,

EN: Come be in shady's world,
BG: Хайде да се в сенчестите на света,

EN: I wanna grow together,
BG: Искам да се развиват заедно,

EN: Let's let our love unfurl.
BG: Нека да ни развивам любов.

EN: You know you want me baby,
BG: Знаете ли, че ме искаш, скъпа,

EN: You know I want you too,
BG: Знаеш, че те искат също

EN: They call me Superman,
BG: Те ме наричат Супермен,

EN: I'm here to rescue you,
BG: Аз съм тук, за да те спася,

EN: I wanna save you girl,
BG: Искам да ви спаси момиче,

EN: come be in Shady's world...
BG: ела в света на Шейди ...

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: oh boy you drive me crazy...
BG: О, момче, ти ме подлудява ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: Bitch you make me hurl...
BG: Кучка ме караш да хвърляме ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: They call me Superman,
BG: Те ме наричат Супермен,

EN: Leap tall hoes in a single bound,
BG: Скок височина мотики с ръка,

EN: I'm single now,
BG: Аз съм единствен сега,

EN: Got no ring on this finger now,
BG: Имаш не пръстен на този пръст сега,

EN: I'll never let another chick bring me down,
BG: Никога няма да позволя още една мацка ме оставяй,

EN: In a relationship, save it bitch, babysit? you make me sick,
BG: В една връзка, да го запишете кучка, детегледачки? Караш ме болни,

EN: Superman aint savin shit, girl you can jump on shady's dick,
BG: Супермен не е Савин глупости, момичето, с което може да скочи на сенчести на пишка,

EN: Straight from the hip, cut to the chase,
BG: Прави от бедрото, нарязани на ловуване,

EN: I'll tell a mo'fuckin slut to her face,
BG: Аз ще разкажа една mo'fuckin уличница за лицето си,

EN: Play no games, say no names, ever since I broke up with what's her face,
BG: Play не игри, да речем нямат имена, откакто скъса с това, което е нейното лице,

EN: I'm a different man, kiss my ass, kiss my lips, bitch why ask?
BG: Аз съм различен мъж, целуни ме отзад, целуна устните ми, кучко защо питаш?

EN: Kiss my dick, hit my cash, i'd rather have you whip my ass,
BG: Целуни ми кура, удари ми пари, аз предпочитам да ви вкара ме отзад,

EN: Don't put out? i'll put you out,
BG: Да не се изнеса? Ще се изнеса,

EN: Won't get out? i'll push you out,
BG: Няма да се измъкнем? Аз ще ви пускам,

EN: Puss blew out, copin shit,
BG: Котаракът духна, copin лайна,

EN: Wouldn't piss on fire to put you out,
BG: Няма ли да се изпикая на огъня да ви се,

EN: Am I too nice? buy you ice,
BG: Съм твърде хубаво? да те лед,

EN: Bitch if you died, wouldn't buy you life,
BG: Кучка, ако умре, няма да си купувате живот,

EN: What you tryin to be, my new wife?
BG: Това, което се опитвам да бъда, моята нова съпруга?

EN: What you Mariah? fly through twice,
BG: Какво Марая? летят през два пъти,

EN: But I do know one thing though,
BG: Но аз знам едно нещо обаче,

EN: Bitches they come, they go,
BG: Bitches те идват, и да отидат,

EN: Saturday through sunday monday,
BG: Събота до Неделя понеделник,

EN: Monday through sunday yo,
BG: От понеделник до неделя йо,

EN: Maybe i'll love you one day,
BG: Може би ще се обичаме един ден,

EN: Maybe we'll someday grow,
BG: Може би някой ден ще расте,

EN: Till then just sit your drunk ass on that fuckin runway hoe...
BG: До тогава просто си седя си пиян задника на този шибан мотика пистата ...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: 'Cuz I can't be your superman,
BG: "Защото аз не мога да съм твоя Супермен,

EN: Can't be your superman,
BG: Не може да си свръхчовек,

EN: Can't be your superman,
BG: Не може да си свръхчовек,

EN: Can't be your superman,
BG: Не може да си свръхчовек,

EN: I can't be your superman,
BG: Не мога да съм твоя Супермен,

EN: Can't be your superman,
BG: Не може да си свръхчовек,

EN: Can't be your superman,
BG: Не може да си свръхчовек,

EN: Your superman, your superman...
BG: Твоя Супермен, твоя Супермен ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: Don't get me wrong,
BG: Не ме разбирайте погрешно,

EN: I love these hoes,
BG: Обичам тези мотики,

EN: It's no secret,
BG: Не е тайна,

EN: Everybody knows,
BG: Всеки знае,

EN: Can't we fuck?
BG: Не може да се чукаме?

EN: Bitch so what?
BG: Кучка какво от това?

EN: That's about as far as your buddy goes,
BG: Това е почти толкова, доколкото си приятел отива,

EN: We'll be friends,
BG: Ще бъдем приятели,

EN: I'll call you again,
BG: Ще ти се обадя отново

EN: I'll chase you around every bar you attend,
BG: Аз ще ви гони около всеки бар посещавате,

EN: Never know what kind of car i'll be in,
BG: Никога не знаеш каква кола ще бъде,

EN: [Woman Screaming]
BG: [Жена крещи]

EN: We'll see how much you'll be partying then,
BG: Ще видим колко ще се купоните след това,

EN: You don't want that,
BG: Вие не искате, че

EN: Neither do I,
BG: Нито аз,

EN: I don't wanna flip when I see you with guys,
BG: Аз не искам да се обърна, когато се вижда с момчета,

EN: Too much pride,
BG: Твърде много гордост,

EN: Between you and I,
BG: Между теб и мен

EN: Not a jealous man, but females lie,
BG: Не е ревнив мъж, но жените лъжа,

EN: But I guess that's just what sluts do,
BG: Но мисля, че това е точно това, което направи проститутките,

EN: How could it ever be just us two?
BG: Как може някога да бъде само нас двамата?

EN: Never loved you enough to trust you,
BG: Никога не те обичал достатъчно, за да ти се доверя,

EN: We just met and I just fucked you,
BG: Ние просто изпълнени и аз просто ви прецака,

EN: But I do know one thing though,
BG: Но аз знам едно нещо обаче,

EN: Bitches they come they go,
BG: Bitches те идват и да отидат,

EN: Saturday through Sunday monday,
BG: Събота до понеделник неделя,

EN: Monday through Sunday yo,
BG: Понеделник до неделя йо,

EN: Maybe I'll love you one day,
BG: Може би ще се обичаме един ден,

EN: Maybe we'll someday grow,
BG: Може би някой ден ще расте,

EN: 'Till then just sit your drunk ass on that fuckin runway hoe...
BG: "До тогава просто си седя си пиян задника на този шибан мотика пистата ...

EN: [Eminem & Dina Rae Over Chorus 2x]
BG: [Eminem & Рей Дина Над Корус 2x]

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: I know you want me baby,
BG: Знам, че ме искаш, скъпа,

EN: I think I want you too...
BG: Мисля, че искате прекалено ...

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: I think I love you baby...
BG: Мисля, че те обичам скъпа ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: I think I love you too,
BG: Мисля, че те обичам,

EN: I'm here to save you girl,
BG: Аз съм тук, за да ви спести момиче,

EN: Come be in shady's world,
BG: Хайде да се в сенчестите на света,

EN: I wanna grow together,
BG: Искам да се развиват заедно,

EN: Lets let our love unfurl,
BG: Да нека любовта ни развивам,

EN: You know you want me baby,
BG: Знаете ли, че ме искаш, скъпа,

EN: You know I want you too,
BG: Знаеш, че те искат също

EN: They call me Superman,
BG: Те ме наричат Супермен,

EN: I'm here to rescue you,
BG: Аз съм тук, за да те спася,

EN: I wanna save you girl,
BG: Искам да ви спаси момиче,

EN: Come be in shady's world...
BG: Хайде да се в сенчестите на света ...

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: Oh boy you drive me crazy...
BG: О, момче, ти ме подлудява ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: Bitch you make me hurl.
BG: Кучка ме караш да хвърляме.

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: First thing you said...
BG: Първото нещо, което каза ...

EN: [Eminem As Women:]
BG: [Еминем като жени:]

EN: I'm not phazed,
BG: Аз не съм phazed,

EN: I hang around big stars all day,
BG: Аз се мотае около големите звезди през целия ден,

EN: I don't see what the big deal is anyway,
BG: Аз не виждам каква е голяма работа е във всеки случай,

EN: You're just plain ol' Marshall to me...
BG: Ти си просто Маршал ол'за мен ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: Ooh yeah girl run that game...
BG: О да момиче тече тази игра ...

EN: [Eminem As Women:]
BG: [Еминем като жени:]

EN: Haily Jade...I love that name,
BG: Придружен с градушка Jade ... Обичам това име,

EN: Love that tattoo...what's that say?
BG: Любовта, която татуировка ... какво е това да кажа?

EN: 'rot in pieces' aww that's great...
BG: "Гниене на парчета" AWW това е страхотно ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: First off you don't know Marshall,
BG: Първо ти не знаеш Маршал,

EN: Add also, don't grow partial,
BG: Добави също, не растат частично,

EN: That's ammo for my arsenal,
BG: Това е патрон за моя арсенал,

EN: I'll snap you off that bar stool,
BG: Ще бихте направили, че бар стол,

EN: There goes another lawsuit,
BG: Отиде друг съдебен процес,

EN: Leave handprints all accross you,
BG: Оставете handprints всичко, което намира,

EN: Good lordy-wody you must be blown off that water bottle,
BG: Добър lordy-wody, трябва да сте отклонил че шише за вода,

EN: You want what you can't have,
BG: Вие искате това, което не може да има,

EN: Ooh girl that's too damn bad,
BG: О, момиче, това е ужасно зле,

EN: Don't touch what you can't grab,
BG: Не докосвайте това, което не може да вземете,

EN: End up with two back hands,
BG: Край с две ръце,

EN: Put Anthrax on a Tampax and slap you till you can't stand,
BG: Поставете Anthrax на Tampax и шамар теб, докато не мога да понасям,

EN: Girl you just blew your chance,
BG: Момиче, ти просто взривиха своя шанс,

EN: Don't mean to ruin your plans,
BG: Не искам да ви развалям плановете,

EN: But I do know one thing though,
BG: Но аз знам едно нещо обаче,

EN: Bitches they come they go,
BG: Bitches те идват и да отидат,

EN: Saturday through Sunday Monday,
BG: Събота до неделя понеделник,

EN: Monday through Sunday yo,
BG: Понеделник до неделя йо,

EN: Maybe I'll love you one day,
BG: Може би ще се обичаме един ден,

EN: Maybe we'll someday grow,
BG: Може би някой ден ще расте,

EN: 'Till then just sit your drunk ass on that fuckin runway hoe...
BG: "До тогава просто си седя си пиян задника на този шибан мотика пистата ...

EN: [Eminem & Dina Rae Over Chorus 2x]
BG: [Eminem & Рей Дина Над Корус 2x]

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: I know you want me baby,
BG: Знам, че ме искаш, скъпа,

EN: I think I want you too...
BG: Мисля, че искате прекалено ...

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: I think I love you baby...
BG: Мисля, че те обичам скъпа ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: I think I love you too,
BG: Мисля, че те обичам,

EN: I'm here to save you girl,
BG: Аз съм тук, за да ви спести момиче,

EN: Come be in Shady's world,
BG: Елате в света на Шейди е,

EN: I wanna grow together,
BG: Искам да се развиват заедно,

EN: Lets let our love unfurl,
BG: Да нека любовта ни развивам,

EN: You know you want me baby,
BG: Знаете ли, че ме искаш, скъпа,

EN: You know I want you too,
BG: Знаеш, че те искат също

EN: They call me Superman,
BG: Те ме наричат Супермен,

EN: I'm here to rescue you,
BG: Аз съм тук, за да те спася,

EN: I wanna save you girl,
BG: Искам да ви спаси момиче,

EN: Come be in shady's world...
BG: Хайде да се в сенчестите на света ...

EN: [Dina Rea:]
BG: [Dina Rea:]

EN: Oh boy you drive me crazy...
BG: О, момче, ти ме подлудява ...

EN: [Eminem:]
BG: [Eminem:]

EN: Bitch you make me hurl.
BG: Кучка ме караш да хвърляме.

EN: [Chorus 2x B/W Dina Rea Singing]
BG: [Корус 2x B / W Дина Rea пеене]